جستجوی پیشرفته

- طارمی در تیم منتخب ماه ژانویه لیگ پرتغال + عکس سه شنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ - ۰۹:۳۶:۰۰
- سرمربی پورتو پشت طارمی درآمد یکشنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ۰۹:۴۵:۰۰
- مهدی طارمی برترین گلزن سال آسیا شد + عکس شنبه ۲۴ دی ۱۴۰۱ - ۱۲:۲۲:۰۰
- حضور طارمی در تیم منتخب سال ۲۰۲۲ آسیا + عکس یکشنبه ۲۵ دی ۱۴۰۱ - ۱۱:۰۱:۰۰