رزمی‌کاران حرفه‌ای ایران مهیای حضور در رویداد‌های بین‌المللی شدند

رزمی‌کاران حرفه‌ای ایران مهیای حضور در رویداد‌های بین‌المللی شدند

اردوی تیم مبارزان جاوید ایران (رزمی‌کاران حرفه‌ای) در جزیره کیش با رعایت تمامی پروتکل‌ها بهداشتی برگزار شد و قهرمانان کشورمان در این اردو مهیای حضور در رویداد‌های بین‌المللی در روسیه، اوکراین و لهستان شدند.