سلیمی: هیچ ورزشکاری به قصد ریاست به کمیسیون ورزشکاران نیامده/ هدفمان دفاع از حقوق ورزشکاران است
گفت‌وگو|

سلیمی: هیچ ورزشکاری به قصد ریاست به کمیسیون ورزشکاران نیامده/ هدفمان دفاع از حقوق ورزشکاران است

مساور رییس کمیته ملی المپیک گفت: امیدوارم بتوانیم گام‌های مثبتی در راستای برنامه‌های مدون ورزش کشور برداریم و نمایندگان شایسته‌ای برای کسانی که به ما رای دادند، باشیم.
فخری: از تولیدات داخلی برای بازی‌های آسیایی استفاده خواهیم کرد/ رشته‌های عازم به هانگژو را در ۳ سطح طبقه‌بندی کرده‌ایم

فخری: از تولیدات داخلی برای بازی‌های آسیایی استفاده خواهیم کرد/ رشته‌های عازم به هانگژو را در ۳ سطح طبقه‌بندی کرده‌ایم

سرپرست کاروان ایران در بازی‌های آسیایی هانگژو گفت: با مصوبه هیئت اجرایی، به عنوان سرپرست کاروان ایران انتخاب شدم و امیدوارم بتوانم با همکاری فدراسیون‌ها در ابن عرصه موفق باشم.