سعیدی: هیچ اعتراضی به انتخابات کمیسیون ورزشکاران نشد/ ایرادات مجامع فدراسیون‌ها توسط نماینده کمیته ملی المپیک رصد می‌شود
گفت‌وگو|

سعیدی: هیچ اعتراضی به انتخابات کمیسیون ورزشکاران نشد/ ایرادات مجامع فدراسیون‌ها توسط نماینده کمیته ملی المپیک رصد می‌شود

دبیر کمیته ملی المپیک گفت: در مجامع فدراسیون‌ها نماینده کمیته ملی المپیک حضور دارد و اگر ایرادی هم وجود داشته باشد نماینده کمیته آن را رصد و خواهد گفت.
طاهریان: اعتقادی به پرحاشیه بودن کمیسیون ورزشکاران در دور قبل ندارم؛ اعضای جدید وظایف‌شان را مرور کنند
گفت‌وگو|

طاهریان: اعتقادی به پرحاشیه بودن کمیسیون ورزشکاران در دور قبل ندارم؛ اعضای جدید وظایف‌شان را مرور کنند

مسئول کمیسیون‌های کمیته ملی المپیک گفت: کمیسیون ورزشکاران یک نماینده در هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک دارد و این عضو می‌تواند همه چالش‌های ورزشکاران را در هیئت اجرایی مطرح کند