مختاری: بدن ما تراکتور نیست که دوباره در رکوردگیری شرکت کنیم/ مسئولان به ما آرامش بدهند
گفت‌وگو|

مختاری: بدن ما تراکتور نیست که دوباره در رکوردگیری شرکت کنیم/ مسئولان به ما آرامش بدهند

ملی‌پوش پارادوومیدانی ایران گفت: بعد از انجام رکوردگیری ۲۲ اسفند ماه سال ۱۳۹۹ در جزیزه کیش، از آنجایی که کتف راستم دارای مصدومیت بود، مدتی را به استراحت پرداختم تا آسیب دیدگیم تشدید نشود.