ناطقی: لیگ دوچرخه‌سواری دیر شروع شد اما به موقع به اتمام رسید/ نباید با پرداختن به حواشی نتایج لیگ را زیر سوال برد
گفت‌وگو|

ناطقی: لیگ دوچرخه‌سواری دیر شروع شد اما به موقع به اتمام رسید/ نباید با پرداختن به حواشی نتایج لیگ را زیر سوال برد

کاپیتان تیم دوچرخه‌سواری سپاهان اصفهان گفت: باشگاهی نیستیم که دنبال بهانه باشیم و همانگونه که وقتی مسابقات در اصفهان بود از شرایط میزبانی استفاده کردیم، تبریزی‌ها هم همین وضعیت را داشتند.