حقوق شهروندی در ایران اسلامی/حق حفظ حریم خصوصی شهروندان

حقوق شهروندی در ایران اسلامی/حق حفظ حریم خصوصی شهروندان

حقوق شهروندی از مهمترین سرفصل‌های حقوق در جامعه ما محسوب می‌شود. اهتمام ریاست قوه قضاییه به این موضوع، بخش وکیل‌آنلاین را بر آن داشت تا سرفصل "حقوق شهروندی در ایران اسلامی" را فعال نموده و به تشریح این حقوق برای مخاطبان بپردازد.
حقوق زنان در قوانین ایران/ شرایط ممنوع الخروج کردن مرد

حقوق زنان در قوانین ایران/ شرایط ممنوع الخروج کردن مرد

نقش، اهمیت و جایگاه زنان در جامعه همواره مورد حمایت قانونگذار قرار داشته و به همین دلیل قوانین حمایتی زنان از گستردگی قابل توجهی در نظام حقوقی ایران برخوردار است. وکیل‌آنلاین با انگیزه آشنایی زنان با حقوق خود به تبیین آنها در بخشی تحت عنوان "حقوق زنان در قوانین ایران" پرداخته است.
حقوق شهروندی در ایران اسلامی: مبتلاکننده افراد به بیماریهای واگیردار حبس می‌شود

حقوق شهروندی در ایران اسلامی: مبتلاکننده افراد به بیماریهای واگیردار حبس می‌شود

کارشناسان وکیل‌آنلاین درباره حکم قانونی افرادی که دیگران را به بیماری واگیردار مبتلا کنند، درصورت شکایت فرد مبتلا شده و اثبات عاملیت فرد طرف شکایت در ابتلای فرد به بیماری واگیردار توضیح داده‌اند.
از وکیل به کجا شکایت کنیم؟
وکیل‌آنلاین پاسخ می‌دهد

از وکیل به کجا شکایت کنیم؟

کارشناسان وکیل‌آنلاین به این پرسش حقوقی که "از وکیل به کجا شکایت کنیم؟"، پاسخ داده‌اند.
چگونه سوءپیشینه پاک می‌شود؟

چگونه سوءپیشینه پاک می‌شود؟

طبق ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، افرادی که مرتکب جرمی شوند و مجازات آنها به شرح زیر باشد، دارای محکومیت موثر کیفری هستند و تا پایان این موارد نمی‌توانند گواهی عدم سوء پیشینه بگیرند.
حقوق زنان در قوانین ایران/ امتیازات قانونی فرزندآوری برای زنان

حقوق زنان در قوانین ایران/ امتیازات قانونی فرزندآوری برای زنان

زنان در نظام جمهوری اسلامی، جمعیتی ارزشمند، مهم و صاحب کرامت محسوب می‌شوند که در قوانین و مقررات جایگاه ویژه‌ای برای ایشان درنظر گرفته شده است. از همین روی بخش وکیل‌آنلاین به تبیین و تشریح حقوق زنان در قوانین ایران پرداخته است.