برخورد با افراد سودجو برای جلوگیری از تبدیل اراضی کشاورزی به مسکونی

برخورد با افراد سودجو برای جلوگیری از تبدیل اراضی کشاورزی به مسکونی

معاون قضایی دادستان کل کشور ارتقاء کیفی زندگی مردم را مستلزم داشتن اقتصاد شکوفا اعلام کرد و گفت: برخی افراد سودجو و فرصت طلب زمین‌های کشاورزان که برای رونق کار خود نیازمند کمک هستند خریداری و در یک فرآیند ناسالم تبدیل به زمین‌های مسکونی می‌کنند.
برخورد قانونی با ۳ تالار دار به علت نقض پروتکل‌های بهداشتی در کرمانشاه

برخورد قانونی با ۳ تالار دار به علت نقض پروتکل‌های بهداشتی در کرمانشاه

دادستان کرمانشاه از برخورد با سه تالاردار کرمانشاه که نسبت به مصوبات ستاد کرونا بی اعتنا بودند خبر داد و گفت: طی روز‌های گذشته با سه تالار دار که در شرایط قرمز کرونایی کرمانشاه اقدام به برپایی جشن‌های عروسی با تعداد میهمانان بالا کرده بودند، برخورد قانونی صورت گرفت.
رتبه برتر استان هرمزگان در ایجاد اشتغال و حرفه آموزی برای زندانیان

رتبه برتر استان هرمزگان در ایجاد اشتغال و حرفه آموزی برای زندانیان

رئیس کل دادگستری هرمزگان با اشاره بر لزوم استفاده از فناوری‌های نوین و گسترش دادرسی الکترونیک در زندان‌ها اظهار داشت: فراهم سازی زیرساخت‌های لازم و بهره گیری از این ظرفیت، موجب حذف رفت و آمد‌های غیرضروری خواهد شد.