ماموریت نیرو‌های آمریکایی ایجاد اختلال در روابط دولت عراق با همسایگانش است
گفت‌وگو|

ماموریت نیرو‌های آمریکایی ایجاد اختلال در روابط دولت عراق با همسایگانش است

کارشناس مسائل عراق گفت: ماموریت نیرو‌های آمریکایی مستقر در عراق، این است که این کشور به سمت همسایه‌های شرقی خود یعنی ایران گرایش پیدا نکند. وظیفه نیرو‌های آمریکایی ایجاد اختلال در روابط طبیعی دولت عراق با همسایگانش است.
استفاده از جواهرات سلطنتی برای فرار از وضعیت بد مالی
قحطی بزرگ| ۵۲

استفاده از جواهرات سلطنتی برای فرار از وضعیت بد مالی

قحطی بزرگ ۱۹۱۹ - ۱۹۱۷، بی‌تردید بزرگ‌ترین فاجعه تاریخ ایران و بسیار فراتر از همه فجایع پیش از خود بوده است. کتاب «قحطی بزرگ» نشان می‌دهد ۸ تا ۱۰ میلیون ایرانی، ۴۰ تا ۵۰ درصد کل جمعیت ایران، در اثر گرسنگی و مرض‌های ناشی از آن و سوء تغذیه از میان رفته‌اند.
تنزل جایگاه احزاب غرب‌گرا در دومای روسیه
ایران در هندسه سیاست خارجی روسیه|۹۳

تنزل جایگاه احزاب غرب‌گرا در دومای روسیه

علی‌رغم تنزل جایگاه احزاب غرب‌گرا در دوما، نمی‌توان نقش نهاد‌های غرب‌گرا را در گرایش‌های افکار عمومی مردم در مورد سال‌ها حضور آن‌ها در سطح قدرت روسیه نبوده است، زیرا از اوایل دهه ۲۰۰۰، به ابتکار پوتین تلاش شد که نقش احزاب و شخصیت‌های غرب‌گرا محدود شود و حتی قوانین انتخاباتی نیز به گونه‌ای تغییر کردند که حضورشان در دوما به حداقل ممکن برسد.
وخامت اوضاع مالی دولت بعد از جنگ جهانی
قحطی بزرگ| ۵۱

وخامت اوضاع مالی دولت بعد از جنگ جهانی

قحطی بزرگ ۱۹۱۹ - ۱۹۱۷، بی‌تردید بزرگ‌ترین فاجعه تاریخ ایران و بسیار فراتر از همه فجایع پیش از خود بوده است. کتاب «قحطی بزرگ» نشان می‌دهد ۸ تا ۱۰ میلیون ایرانی، ۴۰ تا ۵۰ درصد کل جمعیت ایران، در اثر گرسنگی و مرض‌های ناشی از آن و سوء تغذیه از میان رفته‌اند.
کمک‌های گزینشی به قحطی‌زدگان
قحطی بزرگ| ۵۰

کمک‌های گزینشی به قحطی‌زدگان

قحطی بزرگ ۱۹۱۹ - ۱۹۱۷، بی‌تردید بزرگ‌ترین فاجعه تاریخ ایران و بسیار فراتر از همه فجایع پیش از خود بوده است. کتاب «قحطی بزرگ» نشان می‌دهد ۸ تا ۱۰ میلیون ایرانی، ۴۰ تا ۵۰ درصد کل جمعیت ایران، در اثر گرسنگی و مرض‌های ناشی از آن و سوء تغذیه از میان رفته‌اند.
تغییر معادلات صحنه افغانستان به نفع نیروهای نظامی دولتی/ احتمال مشارکت طالبان با دولت در افغانستان وجود دارد
گفت‌وگو|

تغییر معادلات صحنه افغانستان به نفع نیروهای نظامی دولتی/ احتمال مشارکت طالبان با دولت در افغانستان وجود دارد

سفیر پیشین ایران در افغانستان گفت: نیرو‌های دولتی توانستند خودشان را بازیابی و انسجام بهتری پیدا کنند و بعد از آن پیشروی طالبان متوقف شد. به نظر می‌رسد طی روز‌ها و هفته‌های آینده صحنه معادلات نظامی به نفع گروه‌های دولتی در افغانستان تغییر کند.
جایگاه غرب در میان گروه‌های گوناگون مردم روسیه
ایران در هندسه سیاست خارجی روسیه|۹۲

جایگاه غرب در میان گروه‌های گوناگون مردم روسیه

چندین مؤسسه غرب‌گرا در روسیه فعال‌اند که می‌کوشند با اقدامات خود افکار عمومی روسیه را جهت دهند. با در نظر گرفتن جایگاه غرب در میان گروه‌های گوناگون مردم روسیه، این قبیل سازمان‌ها و مؤسسات در نظر دارند که سیاست‌ها در جهت ملاحظات آن‌ها باشند.