اشغال کامل جنوب ایران توسط انگلیس‌ها
قحطی بزرگ| ۱۱

اشغال کامل جنوب ایران توسط انگلیس‌ها

قحطی بزرگ ۱۹۱۹ - ۱۹۱۷، بی‌تردید بزرگ‌ترین فاجعه تاریخ ایران و بسیار فراتر از همه فجایع پیش از خود بوده است. کتاب «قحطی بزرگ» نشان می‌دهد ۸ تا ۱۰ میلیون ایرانی، ۴۰ تا ۵۰ درصد کل جمعیت ایران، در اثر گرسنگی و مرض‌های ناشی از آن و سوء تغذیه از میان رفته‌اند.
ماجرای اخطار انگلیس به دولت وقت ایران
قحطی بزرگ| ۱۰

ماجرای اخطار انگلیس به دولت وقت ایران

قحطی بزرگ ۱۹۱۹ - ۱۹۱۷، بی‌تردید بزرگ‌ترین فاجعه تاریخ ایران و بسیار فراتر از همه فجایع پیش از خود بوده است. کتاب «قحطی بزرگ» نشان می‌دهد ۸ تا ۱۰ میلیون ایرانی، ۴۰ تا ۵۰ درصد کل جمعیت ایران، در اثر گرسنگی و مرض‌های ناشی از آن و سوء تغذیه از میان رفته‌اند.
سمینار «بررسی دیدگاه‌های امام (ره) منطبق با آموزه‌های امام علی (ع)» در ژاپن برگزار می‌شود

سمینار «بررسی دیدگاه‌های امام (ره) منطبق با آموزه‌های امام علی (ع)» در ژاپن برگزار می‌شود

به مناسبت سی و دومین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) و در ادامه برگزاری سلسله نشست‌های تخصصی رایزنی فرهنگی، سمینار مجازی «بررسی دیدگاه‌های امام خمینی (ره) منطبق با آموزه‌های امام علی (ع)» برگزار می‌شود.