تا من هستم نخواهم گذاشت حکومت به دست لیبرال‌ها بیفتد
مرور پیام امام خمینی(ره) به روحانیون سراسر کشور|

تا من هستم نخواهم گذاشت حکومت به دست لیبرال‌ها بیفتد

تا من هستم نخواهم گذاشت حکومت به دست لیبرال‌ها بیفتد؛ تا من هستم نخواهم گذاشت منافقین اسلام این مردم بی‌پناه را از بین ببرند؛ تا من هستم از اصول نه شرقی و نه غربی عدول نخواهم کرد؛ تا من هستم دست ایادی آمریکا و شوروی را در تمام زمینه‌ها کوتاه می‌کنم و اطمینان کامل دارم که تمامی مردم در اصول همچون گذشته پشتیبان نظام و انقلاب اسلامی خود هستند
جمهوری اسلامی دولت مقاومت است
بازخوانی|

جمهوری اسلامی دولت مقاومت است

جمهوری اسلامی دولت مقاومت است؛ دولت مقاومت که سیاست دارد، اقتصاد دارد، نیروی مسلّح دارد، حرکات بین‌المللی دارد، منطقه‌ی نفوذ وسیع در درون کشور و بیرون کشور دارد؛ این بسیار مهم است، و با هیچ عنصر مقاومت دیگری قابل مقایسه نیست.
جنگ ما جنگ حق و باطل بود و تمام‌شدنی نیست
مرور پیام امام خمینی(ره) به روحانیون سراسر کشور|

جنگ ما جنگ حق و باطل بود و تمام‌شدنی نیست

جنگ ما جنگ حق و باطل بود و تمام‌شدنی نیست؛ جنگ ما جنگ فقر و غنا بود؛ جنگ ما جنگ ایمان و رذالت بود و این جنگ از آدم تا ختم زندگی وجود دارد. چه کوته‌نظرند آن‌هایی که خیال می‌کنند،
راهیان نور؛ معدن طلای عظیمی که در اختیار ما است
بازخوانی|

راهیان نور؛ معدن طلای عظیمی که در اختیار ما است

این راهیان نور یک فنّاوری است؛ این یک فنّاوری است برای استفاده‌ از این ثروت عظیم. این معدن طلای عظیمی که در اختیار ما است این را باید خیلی قدر دانست؛ این راهیان نور کار بسیار بزرگ و مهمّی است؛ سعی کنید این کار را درست انجام بدهید.
جنگ ما موجب شد تمامی سردمداران نظام‌های فاسد در مقابل اسلام احساس ذلت کنند
مرور پیام امام خمینی(ره) به روحانیون سراسر کشور|

جنگ ما موجب شد تمامی سردمداران نظام‌های فاسد در مقابل اسلام احساس ذلت کنند

جنگ ما کمک به فتح افغانستان را به دنبال داشت؛ جنگ ما فتح فلسطین را به دنبال خواهد داشت؛ جنگ ما موجب شد که تمامی سردمداران نظام‌های فاسد در مقابل اسلام احساس ذلت کنند؛ جنگ ما بیداری پاکستان و هندوستان را به دنبال داشت؛ تنها در جنگ بود که صنایع نظامی ما از رشد آن‌چنانی برخوردار شد و از همه‌ی این‌ها مهم‌تر استمرار روح اسلام انقلابی در پرتو جنگ تحقق یافت.
جامعه باید با ایجاد آمادگی پذیرای مهدی موعود (ع) بشود
بازخوانی|

جامعه باید با ایجاد آمادگی پذیرای مهدی موعود (ع) بشود

جامعه‌ای می‌تواند پذیرای مهدی موعود ارواحنافداه باشد که در آن آمادگی و قابلیت باشد، والّا مثل انبیا و اولیای طول تاریخ می‌شود. چه علّتی داشت که بسیاری از انبیای بزرگ اولی‌العزم آمدند و نتوانستند دنیا را از بدی‌ها پاک و پیراسته کنند؟ چرا؟ چون زمینه‌ها آماده نبود.
مواظب باشید دشمنان با موج‌آفرینی و تبلیغات اذهان را به روحانیت متعهد بدبین نکنند
مرور پیام امام خمینی(ره) به روحانیون سراسر کشور|

مواظب باشید دشمنان با موج‌آفرینی و تبلیغات اذهان را به روحانیت متعهد بدبین نکنند

مردم عزیز ایران باید مواظب باشند که دشمنان از برخورد قاطع نظام با متخلفین از به اصطلاح روحانیون سوء استفاده نکنند و با موج‌آفرینی و تبلیغات، اذ‌هان را نسبت به روحانیون متعهد، بدبین ننمایند و این را دلیل عدالت نظام بدانند که امتیازی برای هیچ‌کس قایل نیست