چند توصیه مقام سابق فتا در مورد «رمز ارزها»
گفت‌و‌گو|

چند توصیه مقام سابق فتا در مورد «رمز ارزها»

رئیس پیشین پلیس فتای تهران بزرگ گفت: اگر هموطنانمان بخواهند در حوزه رمز ارزها فعالیت کنند درصورتی که از سایت‌های داخلی معتبر استفاده کنند درصد خطرپذیری پایین تری خواهند داشت و از امنیت اقتصادی بیشتری هم برخوردار خواهند بود.