اقتصادی‌ترین سوخت برای خودرو‌ها در کشور CNG است

اقتصادی‌ترین سوخت برای خودرو‌ها در کشور CNG است

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه قیمت تمام شده تولید CNG پایین‌ترین قیمت در بین تمامی سوخت‌ها است، گفت: با ظرفیت‌های ایجاد شده در بخش CNG و ادامه روند توسعه در این بخش، جایگزینی بنزین با CNG با هزینه کمتر و در زمان کمتر قابل تحقق است.
کاهش  ۱۲ درصدی بارش در حوضه آبریز خزر

کاهش  ۱۲ درصدی بارش در حوضه آبریز خزر

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در حوضه آبریز خزر ارتفاع بارش‌ها به ۱۹۶ میلیمتر رسیده که نسبت به بارش‌های سال گذشته با کاهش ۲۶ درصدی و نسبت به دراز مدت کاهش ۱۲ درصدی داشته است.