کدام کشور‌ها در تولید انرژی‌های پاک پیشتاز هستند؟

کدام کشور‌ها در تولید انرژی‌های پاک پیشتاز هستند؟

یکی از مهمترین راهکار‌ها برای خداحافظی با انرژی‌های فسیلی و تجدید ناپذیر و حفظ آن‌ها برای آیندگان استفاده بهینه از انرژی‌های جایگزین است. آمار‌ها نشان می‌دهد کدام کشور‌ها در تولید انرژی‌های پاک پیشتاز هستند.
مهد‌های کودک در سراشیبی تعطیلی

مهد‌های کودک در سراشیبی تعطیلی

مهد‌های کودک در سال ۹۹ جزو نخستین مشاغلی بودند که در روز‌های سخت شیوع کرونا در کشور تعطیل و یا ورشکسته شدند، این امر علاوه بر ایجاد مشکلات اقتصادی برای صاحبان و مربیان مهدها، سرگردانی والدین را نیز در پی داشت.