اعتیاد به نمایش تجملات در فضای مجازی

اعتیاد به نمایش تجملات در فضای مجازی

یکی از معضلاتی که امروزه در فضای مجازی شاهد آن هستیم ترویج فرهنگ مصرف‌گرایی است، این موضوع باعث شده که افرادی بدون توجه به نیاز‌های خود به خرید کردن بپردازند.
برای مراقبت از نسل دیجیتال چه کنیم؟

برای مراقبت از نسل دیجیتال چه کنیم؟

نسل دیجیتال عنوان برازنده‌ای برای نوجوان هاست، کودکان و نوجوان‌های این نسل آنقدر غرق در محصولات و خدمات دنیای دیجیتال شده اند که رفتار و اخلاقشان با نسل‌های قبلی متفاوت است.