زندگی جوانان کره جنوبی در اتاق‌های ۶ متری!

زندگی جوانان کره جنوبی در اتاق‌های ۶ متری!

جوانان بی بضاعت کره‌ای اعتقاد دارند رئیس جمهور این کشور بر خلاف وعده‌هایش نتواسته است عدالت اجتماعی را اجرا کند و این امر سبب ایجاد اختلاف طبقاتی بین دهک‌های مختلف در کره جنوبی شده است.
ابطحی: اولویت داشتن مسائل داخلی برای رییس جمهور نقطه قوت دولت است

ابطحی: اولویت داشتن مسائل داخلی برای رییس جمهور نقطه قوت دولت است

عضو مجمع روحانیون مبارز در رابطه با لغو سخنرانی در اجلاس وزرای امور خارجه کشور‌های همسایه افغانستان و سر زدن به وزارت نفت و پمپ بنزین‌ها توسط آیت الله رئیسی گفت: اولویت داشتن مسائل داخلی برای رییس جمهور نقطه قوت دولت است.