فیلم| بررسی برنامه هسته‌ای پنهان رژیم صهیونیستی؛ مراکز اصلی تولید تسلیحات اتمی در چه مناطقی قرار دارند؟

فیلم| بررسی برنامه هسته‌ای پنهان رژیم صهیونیستی؛ مراکز اصلی تولید تسلیحات اتمی در چه مناطقی قرار دارند؟

رژیم صهیونیستی همزمان با اتهام پراکنی علیه کشور‌های مختلف درباره موضوع هسته‌ای، سیاست سکوت را درباره برنامه هسته‌ای خود پیش گرفته و به تولید بمب‌های اتمی ادامه می‌دهد.