آرشیو
از تاريخ:
تا تاریخ:
تعداد نتايج:

کرونا با دلتا تمام می‌شود؟

برخی از کارشناسان بر این باورند که کرونا با سویه دلتا به پایان عمر خود به عنوان یک بیماری همه گیر جهانی نزدیک می‌شود.