آرشیو
از تاريخ:
تا تاریخ:
تعداد نتايج:

پادکست حقوقی (۲۱) / مجازات گرانفروشی چیست؟

مطابق ماده ۲ قانون تعزیرات حکومتی و ماده ۵۷ قانون نظام صنفی برای گرانفروشی در مراحل مختلف مجازاتی از قبیل: جریمه نقدی معادل مبلغ گرانفروشی، نصب تابلو با عنوان تخلف به مدت ۱۰ روز و تعطیلی سه ماهه در نظر گرفته است.

پادکست حقوقی (۲۰) / شکایت از کارفرما بدون داشتن قرارداد امکان پذیر است؟

نداشتن قرارداد مانع اقدام و مطالبه حقوق قانونی شما نخواهد بود. از طرف دیگر چنانچه شرکت مدعی ورود خسارت از طرف شما می‌باشد می‌بایست ادعای خود را در محکمه به اثبات برساند و به صرف داشتن ادعای ورود خسارت نمی‌تواند جلوی پرداخت حقوق قانونی شما را بگیرد.