آرشیو
از تاريخ:
تا تاریخ:
تعداد نتايج:

پادکست حقوقی (۸) / پرداخت حق بیمه توسط کارفرما اجباری است؟

در ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه‌شده به سازمان تامین اجتماعی بوده و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه‌شده را کسر کرده و سهم خود را بر آن افزوده و به سازمان پرداخت کند.

پادکست حقوقی (۷) / مجازات رانندگی بدون گواهینامه چیست؟

هر کس که بدون گواهینامه رسمی برای رانندگی یا هدایت وسایل نقلیه موتوری که مستلزم داشتن پروانه مخصوص است، اقدام کند و نیز شخصی که به موجب حکم دادگاه از رانندگی وسایل نقلیه موتوری ممنوع است به رانندگی وسایل مزبور مبادرت کند، مستوجب مجازات خواهد بود.

پادکست حقوقی (۶) /نحوه شکایت ارباب رجوع از کارمند و مدیران اجرایی خاطی

مدیران و کارمندان دستگاه‌های اجرائی، خدمتگزاران مردم هستند و باید با رعایت موزاین اخلاق اسلامی و اداری و طبق سوگندی که در بدو ورود اداء نمود و منشور اخلاقی و اداری که امضاء می‌نمایند وظایف خود را به نحو احسن در راه خدمت به مردم و با در نظر گرفتن حقوق و خواسته‌های قانونی آن‌ها انجام دهند.