آرشیو
از تاريخ:
تا تاریخ:
تعداد نتايج:

نقره داغ مسببان وضع موجود

رای پرونده سیف رئیس وقت بانک مرکزی، احمد عراقچی و سالار آقاخانی در رابطه با برهم زدن نظم و آرامش بازار ارز و فضای اقتصادی کشور و همچنین برخی سوء مدیریت‌ها صادر شد.