فرهنگی - ادبیات، دین و اندیشه
بی عدالتی در توزیع کتابى/سرنوشت نا معلوم برگزارى نمايشگاه فيزيكى كتاب
گفت‌وگو|

بی عدالتی در توزیع کتابى/سرنوشت نا معلوم برگزارى نمايشگاه فيزيكى كتاب

یک نویسنده کتاب گفت: بی عدالتی در توزیع کتاب و توسعه سرانه مطالعه دو مقوله مهم هستند که مورد بی‌توجهی قرار گرفته اند هرچند گفته می‌شود فضای مجازی فاصله‌ها را تحت تاثیر قرار داده و تا حدود زیادی از بین برده است.
حکم نماز افراد مسلوس

حکم نماز افراد مسلوس

چنین شخصی باید در حال نماز، به هر وسیله ای، از سرایت نجاست به لباس و بدن، جلوگیری کند و احتیاط واجب آن است که پیش از هر نماز مخرج ادرار را که نجس شده است، ـ اگر حرجی نباشد ـ تطهیر کند.
فراز و فرودهای زندگی یک شهید افغان نعمت الله نجفی به روایت «تو جای همه آرزوهایم»
گفت‌وگو|

فراز و فرودهای زندگی یک شهید افغان نعمت الله نجفی به روایت «تو جای همه آرزوهایم»

یک نویسنده کتاب گفت: کتاب «تو جای همه آرزوهایم» در حقیقت بخش هایی از زندگی یک مهاجر افغان به نام نعمت الله نجفی را مطرح می‌کند، او مهاجری بود که در ایران بزرگ شده بود و سختی ها همچنین دشواری های بسیاری را تحمل کرده بود.
افزایش قیمت چاپ، صحافی و مواد اولیه همچنان چالش اصلی این روزهای ناشران
گفت‌وگو|

افزایش قیمت چاپ، صحافی و مواد اولیه همچنان چالش اصلی این روزهای ناشران

مدیر انتشارات حماسه یاران گفت: وعده‌هایی پیرامون اختصاص تعرفه و کاغذ دولتی به ناشران داده شده است، اما اینکه این وعده‌ها تا چه میزان به حقیقت بپیوندد و چه زمانی ارائه شود خود موضوعی است که باید به بحث و بررسی گذاشته شود.