کد خبر:۱۵۱۸
۰۱ مرداد ۱۳۹۳ | ۱۴:۰۱
جمعی از هنرمندان تئاتر برای دریافت مطالباتشان و در اعتراض به تاخیر در پرداخت دستمزدشان در مرکز هنرهای نمایشی تجمع کردند.
ارسال نظرات