خبرگزاری میزان-سید جعفر فضل الله روحانی لبنانی در جریان مناظره با یک تحلیل گر سلفی ، در گفت و گو با شبکه فرانس 24 به صورت مستدل و منطقی به اتهام او درباره اینکه شیعیان برای حضرت علی(ع) مقام ربوبیت قائل هستند و برخی اتهام های دیگر پاسخ داد.

دانلود