کد خبر:۱۶۳۱۱۸
۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۵ | ۰۹:۳۳
عکاس : عکاس : اصغر خمسه
آقای عباسی نانوای با انصافی است که در کسب و کار به معرفت می اندیشد، در دکان او هر کسی که بضاعت ندارد نان به رایگان می برد ،این رسم مرام این نانوا شده است.ارسال نظرات