خبرگزاری میزان-یک گروه انگلیسی برای نخستین بار در آب‌های قطب جنوب غواصی آزاد انجام دادند.
به گزارش گروه چند رسانه ای خبرگزاری میزان، ویل گلندینگ 40 ساله به همراه دیو کرامپ، دوست خود و 4 نفر دیگر به قطب جنوب سفر کردند تا برای نخستین بار در آب‌های این منطقه به شنا و غواصی آزاد بپردازند.
غواصی آزاد به معنای شنا بدون کمک گرفتن از تجهیزات ویژه غواصی برای تنفس زیر آب است.
این افراد هربار به مدت چند دقیقه نفس خود را در سینه حبس می‌کردند تا بتوانند در آب‌های یخ زده و بسیار سرد قطب شنا کنند.