خبرگزاری میزان-هزاران زنبور در شهر مون‌پلیۀ فرانسه با حمله به یک جواهر فروشی، صاحب مغازه و مشتری‌ها را ناچار به فرار کردند.

دانلود