خبرگزاری میزان-اخیرا فیلم عمل جراحی دلهره آور در اینترنت به نمایش درآمد که یک جراح خنجری را از سینه یک مرد خارج می کند.
به گزارش گروه چند رسانه ای خبرگزاری میزان، خنجردرمنطقه میان قلب و پرده دیافراگم راست سینه این مرد قرار داشت و در فیلم می توان از محل سینه شکافته شده مرد ، تپش قلب او را مشاهده کرد.


دانلود