خبرگزاری میزان-منابع خبری فیلمی از حضور نیروهای ویژه آمریکایی در منطقه الشدادی سوریه منتشر کردند.
به گزارش گروه چند رسانه ای خبرگزاری میزان، این نیروها درمنطقه ای حضور یافته اند که صحنه درگیری میان کردها و تروریست های داعش است.
خبرگزاری فرانس 24 که این فیلم را منتشر کرده ، درباره زمان حضور، ماموریت اصلی نیروهای آمریکایی و امکان دخالت مستقیم آنان دردرگیری ها توضیح نداده است.


دانلود