خبرگزاری میزان-مجروحان و بیمارانی محاصره شده توسط تروریست های مسلح در فوعه و کفریا، پس از توافق دولت سوریه با تروریست ها به شهر لاذقیه در شمال سوریه منتقل شدند.
به گزارش گروه چند رسانه ای خبرگزاری میزان، این افراد در نتیجه محاصره ای که بیش از یک سال به طول انجامیده است، از شرایط جسمی وخیم و دردناکی رنج می برند.
براساس این گزارش با مشاهده بدن های نحیف مجروحان و سکوتی که از اراده آهنین آنان برای پیروزی خبر می دهد، می توان به حجم رنج هایی که آنان در طول بیش از یک سال متحمل شده اند، پی برد.
دو شهر شیعه نشین فوعه و کفریا، در شمال شرق سوریه، بیش از یک سال است که با وجود حلقه تنگ محاصره تروریست ها و شرایط وخیم انسانی که این محاصره ظالمانه بر آنان تحمیل است، با مقاومت جانانه خود مانع سقوط این دو شهر به دست تروریست ها شده اند.


دانلود