۰۵ مرداد ۱۳۹۳ | ۱۵:۱۲
کد خبر:۱۷۵۴
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی:
خبرگزاری میزان: شرط ضمن عقد شرطی است که الزام و التزام به آن واجب است.

خبرگزاری میزان: شرط ضمن عقد شرطی است که الزام و التزام به آن واجب است.
رشوند بوکانی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی در گفت و گو با خبرنگار میزان ضمن بیان مطلب بالا افزود: برخی نویسندگان حقوقی به تبعیت از فقهای امامیه و برخی اهل لغت اعتقاد دارند که شرط مترادف مطلق عهد یا تعهّد است. اما برخی از متخصصان لغت شناسی درمورد واژه شرط اعتقاد  دارند که معنای اصلی این ریشه عبارت است از الزام و التزام یا تعهد به یک چیز، به خاطر چیز دیگر، به گونه ای که وجود آن الزام یا التزام، متوقف بر آن چیز است
اقسام شرط صحیح
وی در توضیح اقسام شرط صحیح،بیان کرد: قانون مدنی ایران به تبعیت از فقه امامیه، شرط صحیح را به سه قسم تقسیم کرده اند که عبارتند از شرط صفت که عبارت است از شرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامله(ماده 234 ق.م.)، شرط نتیجه که بموجب آن تحقق امری در خارج شرط شود(ماده 234ق.م.) و شرط فعل که طبق آن، اقدام به انجامفعل یا خودداری از انجام کاری بر یکی از طرفین قرارداد یا بر شخص خارجی شرط شود.(ماده 234 ق.م.).

بوکانی ادامه داد: مقصود از تحقق امری در خارج عبارت است از حصول نتیجه یک عمل حقوقی به صرف شرط کردن مثل این که ضمن عقد بیع شرط شود که خریدار وکیل فروشنده باشد برای تنظیم سند رسمی از سوی وی. در این صورت به مجرد اشتراط، نیابت، محقق می شود.
او همچنین درباره اقسام شرط باطل و ضمانت اجرایی آن گفت: شرط باطل را از حیث دامنه تاثیر گذاری آن می توان به دو دسته تقسیم کرد: 1-شروط باطل غیر مبطل. 2- شروط باطل و مبطل.

ارسال نظرات
وکیل آنلاین صفحه خبر

چگونه دادخواست بنویسیم/ دادخواست استرداد جهیزیه

تنظیم دادخواست و شکایت‌نامه امری تخصصی محسوب می‌شود که رعایت اصول آن می‌تواند در نتیجه دعوا موثر باشد. بخش وکیل‌آنلاین در این قسمت نحوه نگارش دادخواست برای انواع دعاوی را آموزش می‌دهد. از آنجا که تنظیم دادخواست حسب مورد می تواند متفاوت باشد. بنابراین ممکن است در یک موضوع واحد از فرم واحدی استفاده نشود و پس مطالب مندرج در این قسمت صرفاً جنبه ارشادی خواهد داشت.
بیشتر بخوانید
آخرین اخبار