۱۴ مرداد ۱۳۹۳ | ۱۳:۰۷
کد خبر:۱۹۷۲
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز:
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: جرم و مجازات چک یک سند تعهدات آوری است که رسمی تلقی نمی شود اما اعتباراسناد لازم الاجرا را دارد. درنظام بانکداری ایران قریب 90 سال مورد استفاده قرارمی گیرد وبراساس آن صادرکننده چک متعهد می شود که وجهی را به محارن الیه(به طلبکار) پرداخت نماید.

خبرگزاری میزان: رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: جرم و مجازات چک یک سند تعهدات آوری است که رسمی تلقی نمی شود اما اعتباراسناد لازم الاجرا را دارد. درنظام بانکداری ایران قریب 90 سال مورد استفاده قرارمی گیرد وبراساس آن صادرکننده چک متعهد می شود که وجهی را به محارن الیه(به طلبکار) پرداخت نماید.
علی نجفی توانا در گفت و گو با خبرنگار میزان افزود: درواقع صادرکننده به موسسه مالی و یا بانکی دستور می دهد وجه معینی را به دارنده چک پرداخت کند. باتوجه به اینکه صادرکنندگان چک در زمان صدور ممکن است بخشی یا کل وجه را و حساب جاری خود نداشته باشند و درنتیجه چک مواجه با عدم پرداخت گردد.
وی ادامه داد: ازهمان سال های اولیه به ضمانت اجرا قانونی برای حمایت از دارنده چک پیش بینی شده ضمانت اجرایی اول صدوراجراییه از طریق دایره اجرای احکام اداری ثبت اسناد و احکام که دراینجا چک، اعتبار سند رسمی را دارد و می تواند مورد صدور اجرایی قرارگیرد.
توانا تصریح کرد:ضمانت اجرایی دوم مطالبه چک از طریق دادگاه های حقوقی است که شخص دارنده با تدوین دادخواست وجه چک را مطالبه می کند و ازبرخی امتیازات سندرسمی استفاده می نماید.
وی درخصوص سومین این ضمانت نامه یعنی دارنده چک بعداز برگشت چک از بانک با تقدیم گواهی پرداخت عرض 6 ماه ازتاریخ صدورچک و همچنین 6 ماه ازتاریخ گواهی برگشت به مرجع کیفری مراجعه و تقاضای مجازات صادرکننده چک پرداخت نشدنی را می نماید خبرداد.
لازم به ذکراست، البته دربرخی کشورها استفاده ضمانت اجرا لازمه کیفری تقلیل و کوشش می شود که در زمان افتتاح حساب بانک ها تضمین لازم را از دارنده حساب جاری دریافت و اگرچکی برگشت خورد بانک نیز مسوولیت را بپذیرد درنتیجه چک اعتبار خود را خواهد داشت زیرا که بانک محارن الیه(حساب جاری) بانک مربوطه با پرداخت قبول چک اصولا بستری را فراهم می کند که دیگرصدورچک بی محل به حداقل برسد.
مجازات های آن از6 ماه تا 2 سال حبس و پرداخت جریمه حسب مورد بصورت مدرج به مبالغ چک تایید می گردد.

ارسال نظرات
وکیل آنلاین صفحه خبر

چگونه دادخواست بنویسیم/ دادخواست استرداد جهیزیه

تنظیم دادخواست و شکایت‌نامه امری تخصصی محسوب می‌شود که رعایت اصول آن می‌تواند در نتیجه دعوا موثر باشد. بخش وکیل‌آنلاین در این قسمت نحوه نگارش دادخواست برای انواع دعاوی را آموزش می‌دهد. از آنجا که تنظیم دادخواست حسب مورد می تواند متفاوت باشد. بنابراین ممکن است در یک موضوع واحد از فرم واحدی استفاده نشود و پس مطالب مندرج در این قسمت صرفاً جنبه ارشادی خواهد داشت.
بیشتر بخوانید
آخرین اخبار