۱۴ مرداد ۱۳۹۳ | ۱۴:۵۷
کد خبر:۲۰۰۱
یک وکیل پایه یک دادگستری:
یک وکیل پایه یک دادگستری گفت: سقط جنین عبارت است از اقدام به خروج غیر طبیعی حمل قبل از موعد طبیعی وضع حمل ، بوسیله مادر یا غیر او بنحویکه حمل خارج شده از بطن مادر زنده نبوده یا فاقد قابلیت زیست باشد.

خبرگزاری میزان: یک وکیل پایه یک دادگستری گفت: سقط جنین عبارت است از اقدام به خروج غیر طبیعی حمل قبل از موعد طبیعی وضع حمل ، بوسیله مادر یا غیر او بنحویکه حمل خارج شده از بطن مادر زنده نبوده یا فاقد قابلیت زیست باشد.
هاله ثمری درگفت و گو با خبرنگار میزان درخصوص تفسیر بحث پیش ازحلول روح به بدن که اگر زوجه سرپرست خانوار باشد، بحث دیه به چه صورت است اظهار کرد: پرداخت دیه بر کسی واجب است که مباشر در سقط بوده است و به ورثه جنین یعنی پدر و مادر می رسد به شرط آنکه مباشر در سقط نباشند و نسبت به مقدار آن می توانند ببخشند یا مصالحه کنند و مقدار دیه آن ۲۰ دینار شرعی معادل ۱۵ مثقال طلا است.
باید این را نیز در نظر داشت که هرگاه زنی جنین خود را در هر مرحله‌ای که باشد، به عمد، شبه‌عمد یا خطا از بین ببرد، دیه جنین حسب مورد توسط مرتکب یا عاقله او پرداخت می‌شود و هرگاه جنینی که بقای آن برای مادر خطر جانی دارد، به‌منظور حفظ نفس مادر سقط شود، دیه ثابت نمی‌شود.

مجازات افراد غیرمتخصص
وی با بیان اینکه حکم مشارکت و مباشرت درسقط که بیشتر توسط افراد غیرمجاز صورت می گیرد و همچنین اگرجنینی همراه مادر فوت کند اظهار کرد: بر اساس ماده 623 قانون مجازات اسلامی، هرکس بواسطه دادن ادویه با وسایل دیگر موجب سقط جنین زن شود، به 6 ماه تا یکسال حبس محکوم می شود. و اگر عالما و عامدا زن حامله ای رادلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگر نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر می باشد و در هر صورت مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.
وی افزود: در حال حاضر قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ در مواد، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴ به سقط جنین عمدی و مجازات مباشر و معاون آن اختصاص دارد.
این وکیل دادگستری همچنین گفت: مطابق ماده۶۲۲ که موضوع سقط جنین همراه با اذیت و آزار است، هرکس عالما و عامدا به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله، موجب سقط جنین او شود، علاوه بر اینکه باید دیه ضرب و جراحت وارده به زن حامله را بپردازد یا نسبت به آن قصاص شود، از بابت سقط جنین به حبس از یک تا سه سال محکوم می شود.
او با بیان اینکه مجازاتی هم دراین خصوص درنظر گرفته شده افزود:  ماده۶۲۴ قانون مجازات اسلامی مربوط به مجازات افراد متخصص مثل طبیب، ماما یا دارو فروش است که مباشرت به اسقاط جنین می کنند یا وسایل سقط جنین را در اختیار زن حامله قرار می دهند. مجازات این افراد به لحاظ اینکه در حرفه مقدس پزشکی و… فعالیت دارند و مسوولیت اخلاقی بیشتری نسبت به حفظ قانون دارند، بیشتر در نظر گرفته شده است. (حبس از دو تا پنج سال) همچنین مقنن در ماده۶۲۳ به افراد غیرمتخصص این فرصت را داده که با اثبات این امر که سقط جنین برای حفظ حیات مادر ضروری بوده است از مجازات معاف شوند.

ارسال نظرات
وکیل آنلاین صفحه خبر

چگونه دادخواست بنویسیم/ دعوای مطالبه خسارت

تنظیم دادخواست امری تخصصی است که حسب مورد می تواند متفاوت باشد. بنابراین ممکن است در یک موضوع واحد از فرم واحدی استفاده نشود. مخاطبین وکیل آنلاین می توانند در این قسمت با انواع دعاوی و نیز نحوه اقدام از طریق دادگستری آشنا شوند.
بیشتر بخوانید
آخرین اخبار