۱۵ مرداد ۱۳۹۳ | ۱۴:۵۸
کد خبر:۲۰۵۹
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
خبرگزاری میزان: وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی از تدوین بسته سیاستی تعاون در دولت یازدهم خبر داد و گفت:تشکیل ۵ تعاونی سهامی عام و ۴۹ تعاونی دانش بنیان تا پایان سال ۹۳ از جمله اقدامات تعاون در اقتصاد مقاومتی است.

خبرگزاری میزان: وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی از تدوین بسته سیاستی تعاون در دولت یازدهم خبر داد و گفت:تشکیل ۵ تعاونی سهامی عام و ۴۹ تعاونی دانش بنیان تا پایان سال ۹۳ از جمله اقدامات تعاون در اقتصاد مقاومتی است.

به گزارش خبرگزاری میزان، دکتر علی ربیعی، وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی با حضور در سومین جشنواره ملی جایزه مدیریت تعالی تعاونی که با همکاری خانه تعاونگران ایران برگزار شده بود، با تاکید بر اینکه یکی از ایرادات اصلی در بخش تعاون که مانع از پیشرفت این حوزه شده است عدم باور به این بخش است گفت:زمانی که برای ارائه گزارش خدمت مقام معظم رهبری رفتم یکی از مواردی که مطرح کردم این بود که یکی از دلایل اصلی در عدم موفقیت بخش تعاون، عدم باور به این حوزه است.

وی ادامه داد: جهان در آغاز هزاره سوم با تحولات و چالش ‌های متعددی و جدی مواجه است که به طور عمده از عملکرد انسان‌ها ناشی می‌شود. در واقع هر چه می‌گذرد شمار جمعیت و نیازها و پیچیدگی‌های اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی زندگی در جامعه بیشتر می‌شود.

دکتر ربیعی بیان کرد: این در حالی است که تعادل اساسی بین نیازها و امکانات در جهان با تعارض جدی مواجه است. یکی از راه‌حل های اساسی برای غلبه بر تعارض ساختاری که موجب بسیاری از چالش‌هاست که به اعتقاد من تقسیم دستاوردها و اشاعه فرهنگ مشارکت و تعاون و صحنه‌های اقتصادی و اجتماعی بین جوامع و کشورهاست.

وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه تعاون ایجاد احساس مشترک در مردم از طریق همکاری متقابل در امور اجتماعی و اقتصادی بر اساس ارزش‌های اخلاقی است افزود: این رویکرد در اصول قانون اساسی ۴۳ و۴۴ تبلور پیدا کرده است.

وی با تاکید بر اینکه تعاون در اقتصاد مغفول مانده است گفت:هرچند به صراحت قانون اساسی و به صراحت اسناد بالادستی و فرمایشات مقام معظم رهبری هنوز تعاون بخش مغفول مانده اقتصاد ماست.

فرهنگ تعاون باید نهادینه شود
دکتر ربیعی تاکید کرد: بخش تعاون نیازمند تغییر نگرش در حوزه خود و تغییر نگرش در فرهنگ اقتصادی جامعه دارد. در مورد بخش تعاون نظرات متغاوتی وجود دارد و برخی از کارشناسان در کلیت بخش بحث هایی دارند اما به نظرم برای رشد بخش تعاون نیازمند تغییر نگرش در این حوزه هستیم.

وی ادامه داد: بنابراین برای توسعه زیرساختی تعاون نیازمند تغییرنگرش درحوزه تعاون و تغییر فرهنگ درمدیران هستیم . باید در حوزه مدیران علاوه بر تغییر نگرش ، تغییر فرهنگ درحوزه کنشگران اجتماعی هم رخ دهد تا باور تعاون به وجود بیاید و ساختارهایی ایجاد شود که تقویت کننده بخش تعاون است .

دکتر ربیعی افزود : متاسفانه در بخش فرهنگ تعاون مشکل داریم و معتقدم فرهنگ غنی ما بخش تعاون را به دلیل روحیات فردگرایانه را تقویت نمی کند و این مهم نیازبه کار زیاد دارد . باید تعاون را به صورت یک چهره نورانی وفرهنگی عرضه و توانمندی هایش را ارتقا دهیم و اهمیتش را بیشتر کنیم .

وزیر تعاون،‌کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه ادبیات تعاون نیازمند تغییر است و باید الگوهای عملی خوب تعاون را استخراج وبه جامعه معرفی کنیم بیان کرد: جامعه باید به سمت انتقال تجارب و دانسته ها حرکت کند . ما باید بتوانیم روحیه کارجمعی را درجامعه گسترش دهیم .

تعاون بهترین بخش برای خصوصی سازیست
وی ادامه داد: البته در تغییر فرهنگ تعاون صدا و سیما و سایر رسانه ها نیز با پرداختن به موضوع تعاون نقش بسزایی در ترویج این فرهنگ دارند. معتقدم فرهنگ تعاون به فرهنگ سنتی و دینی ما نزدیک تر است و بخش تعاون بهترین بخش برای اجرای روند خصوصی سازی درکشور به شمار می رود و می تواند کارکردهای عدالت اجتماعی درحوزه اقتصادی ناشی از فرآیند خصوصی سازی ارتقاء دهد .

وی افزود: بنده در این وزارتخانه نقش باغبانی را دارم که زمینه مفید را آماده می کند و به هیچ عنوان دروزارت تعاون‌،کارورفاه اجتماعی حق مهندسی کردن نداریم و تنها باید مراقبت و صیانت را عهده دار باشیم .

دکتر ربیعی گفت: ارزش اجتماعی کارکردهای بخش تعاونی مهم تر از کارکردهای اقتصادی آن است که باید مورد ارزیابی قرار گیرد و به جامعه منعکس شود چرا که رویکرد سرمایه گذاران دراین بخش نگاهی به تاثیرات فعالیت های اقتصادی دارد و این ارزش اجتماعی نباید هیچ گاه نادیده گرفته شود بلکه تشکل های تعاونی باید در این زمینه با اجرای طرح های مطالعاتی پیشگام باشند .

سهم ۵ تا ۸ درصدی تعاون در اقتصاد
وی با اشاره به وضعیت تعاونی ها در جهان افزود: بنده در حوزه ساختارهای اقتصادی کشورهای مختلف به ویژه کشورهای دارای اقتصاد سرمایه داری مطالعات بسیاری داشته ام و چکیده این مطالعات نشان می دهد در اقتصاد سرمایه داری اگرنامی از تعاون نیست اما بین ۵ تا ۸ درصد از بخش اقتصادی به مقوله تعاون اختصاص دارد.

دکتر ربیعی گفت: امروزه بیش از۱۰۰میلیون شغل در تعاونی های جهان ایجاد شده است .بیش از ۹۰۰ میلیون نفر از جمعیت جهان عضو تعاونی ها هستند و روز به روز به تعداداعضا ، تعداد شرکت های تعاونی ، نقش و حضور آن ها در اقتصاد ملی کشورها افزوده . به عنوان مثال ۳۰ درصد محصول کشاورزی در آمریکا توسط بخش تعاونی به فروش می رسد و درکره جنوبی نیز دومیلیون کشاورز عضو تعاونی ه شده اند . همچنین ۷۲ درصد تولید شیر ۷۹ درصد تولید دام درکشوراسلوونی دربخش تعاون است و در کشور برزیل ۴۰ درصد سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص ملی ناشی از فعالیت تعاونی هاست .

 ثبت ۱۹۶ هزار تعاونی در کل کشور تا پایان ۹۲

وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی به وضعیت تعاون دراقتصاد کشور اشاره کرد و افزود: براساس گزارش های اخذ شده از سامانه جامع آمارهای ثبتی بخش تعاون ، تا پایان سال ۳۹۲ تعداد ۱۹۶هزارو۵۲۵ تعاونی وهزار و۱۲۴ اتحادیه درکل کشور به ثبت رسیده اند . تعداد کل اعضاء این تعاونی ها حدود ۵۱ میلیون نفر، میزان فرصت شغلی ۲میلیون و ۶۵۰ هزار نفر برآورده شده و میزان سرمایه اولیه حدود ۷۹ هزارو ۶۰۱ میلیارد ریال است از این تعداد تعاونی ۷۹ هزار و ۱۲۳ واحد فعل هستند و ۲۴ هزار و ۵۳ واحد که عمدتا تولیدی هستند هنوز به مرحله بهره برداری نرسیده اند .

ربیعی به تعیین جایگاه اقتصادی بخش تعاون در اقتصاد ملی اشاره کرد و اظهار داشت: رشته فعالیت اورعمومی ، دفاعی وتامین اجتماعی از بخش دولتی قلمداد می شوند . بخش استخراج نفت خام وگاز طبیی توسط شرکت های دولتی اداره می شوند وزمینه فعالیت تعاونی ندارند . خدمات واحدهای مسکونی شخصی برآورد می شود و مشول فعالیت تعاونی نمی شوند . با درنظرگرفتن این نکات ارزش افزوده کل اقتصاد سهم بخش تعاون با لغ بر ۳.۸ درصداست.

ارسال نظرات
وکیل آنلاین صفحه خبر

چگونه دادخواست بنویسیم/ دعوای مطالبه خسارت

تنظیم دادخواست امری تخصصی است که حسب مورد می تواند متفاوت باشد. بنابراین ممکن است در یک موضوع واحد از فرم واحدی استفاده نشود. مخاطبین وکیل آنلاین می توانند در این قسمت با انواع دعاوی و نیز نحوه اقدام از طریق دادگستری آشنا شوند.
بیشتر بخوانید
آخرین اخبار