۳۰ شهريور ۱۳۹۵ | ۱۰:۰۷
کد خبر:۲۲۳۰۶۶
سارزمان سنجش ضمن توصیه به قبول شدگان آزمون سراسری 95 برای تکمیل مدارک ثبت نام، زمان ثبت نام، اعلام تکمیل ظرفیت و سهمیه نهادهای خاص را اعلام کرد.
به گزارش خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری میزان، سازمان سنجش در اطلاعیه ای جزئیات کنکور سراسری 95 و نحوه ثبت نام دانشگاه و جزئیات  تاثیر سوابق تحصیلی  در نحوه انتخاب قبول شدگان را تشریح کرد.

براین اساس اسامی پذیرفته شدگان نهایی رشته های مختلف تحصیلی دوره های روزانه، نوبت دوم (شبانه)، دانشگاه پیام نور، پردیس های دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، موسسات غیرانتفاعی و غیردولتی، رشته های تحصیلی مجازی، پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی كشور و همچنین اسامی پذیرفته شدگان مرحله پذیرش صرفاً براساس سوابق تحصیلی برای دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی، دانشگاه پیام نور و دوره های مجازی در سال تحصیلی 96-1395 كه گزینش آنها به روش متمركز صورت گرفته است، جمعاً به تعداد 398832 نفر در پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش كشور به نشانی: www.sanjesh.org قرار گرفته است كه آمار پذیرفته شدگان هر یك از گروه های آزمایشی در هر یك از دوره های تحصیلی به شرح جدول شماره 1 است.

جدول شماره 1- آمار پذيرفته شدگان نهايي رشته هاي تحصيلي به تفكيك گروه هاي آزمايشي در آزمون سراسري سال 1395
(اعم از رشته هايي كه پذيرش آنها براساس آزمون و سوابق تحصيلي و يا صرفاً براساس سوابق تحصيلي صورت پذيرفته است)
گروه آزمايشي
 
رشته هاي تحصيلي
جمع
گروه هاي آزمايشي
علوم رياضي وفني
علوم تجربي
علوم انساني
هنــر
زبانهاي خارجي
روزانه
125039
49359
45172
23347
3340
3821
نوبت دوم (شبانه)
27057
11833
6124
7636
705
759
دانشگاه پيام نور
143922
20595
52275
65019
1123
4910
دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي
6834
1431
1943
3247
7
206
مؤسسات غيرانتفاعي و غيردولتي
85744
31392
31588
15726
3989
3049
دوره­هاي پرديس خودگردان
3982
875
2979
99
29
0
نيمه حضوري
213
0
0
213
0
0
مجازي دولتي
1865
1037
108
720
0
0
مجازي غيرانتفاعي
3017
659
1046
1312
0
0
ظرفيت مازاد
1159
0
1159
0
0
0
جمع كل پذيرفته شدگان
398832
117181
142394
117319
9193
12745
 
پذیرفته شدگان برای اطلاع از نحوه ثبت نام، تاریخ ثبت نام و مدارك لازم برای ثبت نام (علاوه بر مدارك مندرج در این اطلاعیه) ضرورت دارد ابتدا به پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه  یا موسسه آموزش عالی محل قبولی خود مراجعه کنند. بدیهی است در صورتی كه دانشگاه یا موسسه محل قبولی برنامه زمانی مشخصی را برای ثبت نام در سایت خود درج نکرده باشد، پذیرفته شدگان این قبیل موسسات لازم است مطابق جدول شماره 2 این اطلاعیه برای ثبت نام به محل قبولی مراجعه کنند.

جدول شماره 2 – برنامه زماني ثبت نام از پذيرفته شدگان براي آن دسته از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي كه برنامه زماني براي ثبت نام در سايت اينترنتي خود اعلام ننموده اند
روز و تاريخ ثبت نام
ترتيب حرف اول نام خانوادگي
شنبه 95/7/3
الف – ب – پ – ت – ث –ج – چ
يكشنبه 95/7/4
ح – خ- د –ذ– ر – ز- ژ – س
دو شنبه 95/7/5
ش – ص- ض – ط – ظ- ع – غ – ف – ق – ك
سه شنبه 95/7/6
گ – ل – م – ن – و - هـ - ي
 
توضیح در مورد كدهای 11 و 17 (دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی)، 12 (رشته های تحصیلی دانشگاه شاهد)، 14 (رشته های تحصیلی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری)، 15 (رشته مدیریت بیمه اكو دانشگاه علامه طباطبایی)، 18 (رشته های تحصیلی موسسه غیرانتفاعی رفاه)، 20 (دكتری بیوتكنولوژی دانشگاه تهران)، 21 (دانشگاه علوم پزشكی بقیه الله «عج» ) و 22 (رشته های تحصیلی بورسیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دانشگاه های علوم پزشكی):
 
الف) آن دسته از پذیرفته شدگانی كه برای آنان بجای كدرشته قبولی یكی از كدهای فوق اعلام شده به منزله آن است كه منحصراً در كدرشته مذكور نمره علمی لازم را دارا بوده و درردیف معرفی شدگان چند برابر ظرفیت یكی از كدرشته های موسسه مذكور قرار گرفته اند.

ب) آن دسته از پذیرفته شدگانی كه علاوه بر كدرشته قبولی اعلام شده (5 رقمی) یكی از كدهای فوق نیز در اعلام نتایج برای آنها مشخص گردیده، توجه داشته باشند كه به دلیل داشتن نمره علمی لازم در اولویت قبل از رشته قبولی، در ردیف معرفی شدگان چند برابر ظرفیت یكی از كدرشته های موسسه مذكور قرار گرفته اند.

تبصره: از آنجا كه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نتیجه فهرست معرفی شدگان چندبرابر ظرفیت اعلام شده در دهه اول شهریور ماه را به این سازمان اعلام نکرده  است، لذا وضعیت علمی داوطلبانی كه نسبت به انتخاب كدرشته محلهای بورسیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اقدام کرده اند با توجه به ضوابط و اولویت كدرشته های انتخابی بررسی و برای قبول شدگان (با درنظر گرفتن توضیحات بند الف و ب فوق) كد 22 اعلام شده است.

تذكر مهم: كلیه داوطلبان فوق (داوطلبانی كه برای آنان یكی از كدهای 11، 17، 12، 14، 15، 18، 20، 21 و 22 اعلام شده است) لازم است براساس برنامه زمانی كه در اطلاعیه روز یكشنبه مورخ 95/7/4 از طریق پایگاه اطلاع رسانی این سازمان منتشر خواهد شد، برای مصاحبه به آدرس محل اعلام شده در اطلاعیه مراجعه کنند. بدیهی است عدم مراجعه برای شركت در مصاحبه و سایر مراحل گزینش رشته های مذكور به منزله انصراف از رشته ذیربط تلقی می شود و آن دسته از داوطلبانی كه دارای كد قبولی دیگری هستند می توانند در كدرشته قبولی اعلام شده ثبت نام و به ادامه تحصیل بپردازند. لازم به تاكید است آن دسته از داوطلبانی كه در كد رشته قبولی دیگری نام آنان اعلام شده، در صورتی كه در مراحل مصاحبه و گزینش شركت کرده  و پس از تایید در ردیف پذیرفته شدگان نهایی رشته جدید قرار بگیرند، قبولی آنها در كدرشته اعلام شده قبلی (رشته ای كه هم اكنون اعلام شده) باطل خواهد شد.
 
الف) مدارك مورد نیاز برای ثبت نام از پذیرفته شدگان:
هر یك از پذیرفته شدگان (با اعمال نمره و سوابق تحصیلی و یا منحصراً سوابق تحصیلی) باید بر حسب موردهای مندرج در جدول ذیل مدارك لازم را برای ثبت نام در موسسه آموزش عالی قبولی تهیه و تحویل دهند.


رديف
مورد (ديپلم يا مدرك تحصيلي)
ارائه مدرك + يك نسخه تصوير تأييديه
توضيح و موارد بررسي
1-1
نظام قديم آموزش متوسطه
اصل يا گواهي مدرك تحصيلي دوره چهار ساله يا دوره شش ساله و يا هنرستان با مهر و امضاء مدير دبيرستان و يا هنرستان با درج نوع ديپلم، بخش و شهرستان محل اخذ ديپلم
- بخش و شهرستان محل اخذ ديپلم، سال ماقبل و دوسال ماقبل ديپلم مي بايست با سه سال تحصيل مندرج در ليست يكسان باشد.
- تاريخ اخذ ديپلم در هر يك از رشته هاي تحصيلي نيمسال اول و دوم بايد حداكثر تا پايان 31/6/95 باشد.
1-2
گواهي تحصيلي سال ما قبل و2 سال ماقبل ديپلم با درج بخش و شهرستان محل تحصيل با مهرو امضاء مديردبيرستان و يا هنرستان با درج بخش و شهرستان سال ماقبل و2 سال قبل ازديپلم
1-3
اصل گواهي يا كارنامه تحصيلي ديپلم نظام قديم با امضاء و ممهور به مهر دبيرستان يا سازمان آموزش پرورش
رشته هاي تحصيلي گزينش صرفاً براساس سوابق تحصيلي (معدل كتبي)
2-1
نظام جديدآموزش متوسطه
اصل مدرك يا گواهي پايان دوره پيش دانشگاهي با مهر و امضاء مدير مركز پيش دانشگاهي با درج رشته تحصيلي، بخش و شهرستان محل اخذ مدرك پيش دانشگاهي
- تاريخ اخذ دوره پيش دانشگاهي در هر يك از رشته هاي تحصيلي نيمسال اول و دوم بايد حداكثر تا پايان 31/6/95 باشد.
- بخش و شهرستان محل اخذ مدرك دوره پيش دانشگاهي، اخذ ديپلم و سال ماقبل از ديپلم مي بايست با سه سال تحصيل مندرج در ليست يكسان باشد.
 
اصل كارنامه تحصيلي دوره پيش دانشگاهي (رياضي فيزيك، علوم تجربي، علوم انساني، علوم و معارف اسلامي و هنر) در هر يك از سال هاي 1391 الي 1395 با امضاء و مهر دبيرستان يا سازمان آموزش و پرورش
2-2
اصل مدرك يا گواهي ديپلم متوسطه نظام جديد با مهر و امضاء مدير دبيرستان و يا هنرستان با درج بخش و شهرستان محل اخذ مدرك
2-3
اصل مدرك و يا گواهي سال ما قبل ديپلم با مهر و امضاء مدير دبيرستان و يا هنرستان با درج بخش و شهرستان محل اخذ مدرك
2-4
اصل كارنامه تحصيلي ديپلم متوسطه نظام جديد (رياضي فيزيك، علوم تجربي، علوم انساني و علوم و معارف اسلامي) در هر يك از سال هاي 1384 الي 1393 با امضاء و مهر دبيرستان يا سازمان آموزش و پرورش
داوطلباني كه متقاضي ترميم نمرات دروس امتحان نهايي سال سوم خود بوده اند لازم است كارنامه ترميم و ارتقاي نمره دروس امتحان نهايي
با امضاء و مهر دبيرستان يا سازمان آموزش و پرورش را ارائه نمايند.
3
مدرك معادل كارداني ويژه دانشجويان اخراجي و انصرافي
اصل مدرك و يا گواهي دانش آموختگي در دوره ي معادل
در خصوص دارندگان مدرك معادل مفاد بخشنامه شماره 77633/2 مورخ 28/5/92 معاونت آموزشي وزارت متبوع ملاك عمل بوده و بررسي هاي لازم مي بايست براساس اين بخشنامه صورت گيرد. ضمنا قبولي پذيرفته شدگان داراي مدرك معادل كه مشمول مفاد بخشنامه مذكور نمي باشند، لغو خواهد شد.
4
دارندگان مدرك كارداني دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي
اصل و يا گواهي مدرك دوره كارداني (فوق ديپلم)
تاريخ اخذ مدرك كارداني حداكثر تا تاريخ 31/6/95
5
دارندگان مدرك كارداني گروه آموزشي پزشكي
اصل و يا گواهي مدرك دوره كارداني (فوق ديپلم)
اصل و يا گواهي مدرك كارداني پيوسته آموزشكده هاي فني و حرفه اي وابسته به وزارت آموزش و پرورش
پايان طرح نيروي انساني تاريخ 31/6/95 براي رشته هاي تحصيلي نيمسال اول و يا 30/11/95 براي رشته هاي تحصيلي نيمسال دوم باشد.
6
دارندگان مدرك كارداني پيوسته
با قيد تاريخ اخذ مدرك كارداني حداكثر تا 31/6/95 و شرط معدل براي ثبت نام ملاك نمي باشد
7
دارندگان مدرك كارداني پيوسته
كارمندان دولت
اصل يا گواهي تحصيلي سال اول، دوم و سوم دبيرستان و يا هنرستان با مهر و امضاء مدير دبيرستان و يا هنرستان با درج بخش و شهرستان محل اخذ مدرك
--------------
8
اصل حكم مرخصي سالانه يا موافقت رسمي و بدون قيد و شرط
--------------
9
فرزندان كارمندان دولت
گواهي اشتغال به كار براي كاركنان رسمي، پيماني، شاغلين و بازنشستگان وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فنآوري و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و ساير موسسات آموزشي تابعه
براي استفاده از تسهيلات تصويب نامه شماره 22693 ت 19834 هـ مورخ 19/5/1377 هيات وزيران در يكي از رشته هاي تحصيلي مقاطع كارداني و كارشناسي دوره نوبت دوم ( شبانه )
10
كاركنان رسمي وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري و دانشگاه ها و موسسات آموزشي و پژوهشي وابسته پذيرفته شده در رشته هاي تحصيلي نوبت دوم (شبانه)
اصل حكم استخدامي و يا گواهي رسمي مشمول سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور
حداكثر سن ، 35 سال تمام به هنگام ثبت نام در آزمون سراسري بوده است در غيراينصورت قبولي آنان لغو مي شود
11
كاركنان دانشگاه ها و دانشكده هاي علوم پزشكي پذيرفته شده در رشته هاي تحصيلي نوبت دوم (شبانه)
اصل گواهي مبني برداشتن شرايط بومي و همچنين داشتن حداقل سه سال سابقه يكي ازانواع استخدام دراستان محل قبولي
محدوديتي از لحاظ سن ندارند.
12
آموزگار ديپلمه رسمي (قطعي ، آزمايشي و پيماني) وزارت آموزش و پرورش
معرفي نامه رسمي از وزارت آموزش و پرورش (فرم سهميه آموزگاران- شماره 3) با امضاء و مهر رئيس آموزش و پرورش ناحيه يا منطقه شهرستان ذيربط
رشته تحصيلي قبولي: راهنمايي و مشاوره
13
بهياران پذيرفته شده در رشته پرستاري
1- معرفي نامه مبني بر داشتن 3 سال خدمت اعم از دولتي يا غيردولتي به عنوان بهيار در استان محل خدمت اشتغال با تاييد دفتر پرستاري محل خدمت.
2- ارائه مدرك ديپلم بهياري نظام قديم آموزش متوسطه و يا دپيلم بهياري نظام جديد آموزش متوسطه به اضافه مدرك پيش دانشگاهي (حداكثر تا تاريخ 31/6/95 اخذ شده باشد)
رشته تحصيلي قبولي: پرستاري
14
سهميه مناطق محروم
كدرشته هاي مندرج در دفترچه هاي انتخاب رشته تحصيلي:
- علوم رياضي و فني (صفحات 47 تا 49)
- علوم تجربي (صفحه 59)
- علوم انساني (صفحات 31 و 32)
- هنر (صفحه 18 و 19)
- زبان هاي خارجي (صفحه 28)
پذيرفته شده مي بايست بومي يكي از استان هاي: ايلام، بوشهر، چهارمحال و بختياري، سيستان و بلوچستان، كردستان، كرمانشاه، كهگيلويه و بويراحمد، لرستان و هرمزگان مطابق ضوابط مندرج در دفترچه راهنماي شماره 2 باشد.
15
سهميه داوطلبان شهرستانهاي: اهر، ورزقان و هريس (استان آذربايجان شرقي)
كدرشته هاي مندرج در دفترچه هاي انتخاب رشته تحصيلي:
- علوم رياضي و فني (صفحات 47 تا 49)
- علوم تجربي (صفحه 59)
- علوم انساني (صفحات 31 و 32)
- هنر (صفحه 18 و 19)
- زبان هاي خارجي (صفحه 28)
- بومي يكي از بخش هاي شهرستان هاي ذيربط
- محل اقامت و سال دو يا سوم و پيش دانشگاهي در يكي از بخش ها و يا شهرستان هاي ذيربط باشد.
- تاييديه فرمانداري
16
سهميه داوطلبان شهرستان ابوموسي در استان هرمزگان
كدرشته هاي تحصيلي مندرج در دفتر چه شماره 2 كه در قسمت توضيحات قيد گرديده، پذيرفته شده مي بايست بومي يكي از بخش هاي استان هاي ذيربط باشد
ملاك بومي بودن: ارائه گواهي سكونت مستمر به مدت 3 سال در شهرستان ابوموسي
17
كليه پذيرفته شدگان
اصل شناسنامه به انضمام 2 نسخه تصوير از تمام صفحات
--------------
18
كليه پذيرفته شدگان
اصل كارت ملي به انضمام دو برگ تصوير پشت و روي
--------------
19
كليه پذيرفته شدگان
6 قطعه عكس تمام رخ 4×3 تهيه شده در سالجاري
--------------
20
كليه پذيرفته شدگان (برادران)
مدرك وضعيت نظام وظيفه
با توجه به يكي از بند هاي مقررات وظيفه عمومي مندرج در صفحه 35 دفترچه راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون سراسري (دفترچه شماره يك) سال 1395
21
كليه پذيرفته شدگان
اصل وكپي دفترچه بيمه (درصورت دارا بودن) اعم از خدمات درماني، تامين اجتماعي، ارتش و...
--------------
 
 توضیحات و نكات درخصوص ردیف 2 جدول فوق:
با توجه به برگزاری امتحانات جبرانی دوره پیش دانشگاهی در دهه سوم شهریورماه، در صورتی كه پذیرفته شدگان در زمان ثبت نام موفق به ارائه گواهی پیش دانشگاهی نگردند، از آنان تعهدی مبنی بر ارائه گواهی پیش دانشگاهی تا تاریخ 95/7/28 به موسسه محل قبولی اخذ خواهد شد. بدیهی است در صورت عدم ارائه گواهی مذكور تا تاریخ 95/7/28 قبولی آنان لغو می گردد.
با توجه به بخشنامه شماره 221446/460 مورخ 91/10/18 ریاست محترم مركز سنجش آموزش و پرورش كلیه پذیرفته شدگان می بایست به همراه تصویر گواهی پیش دانشگاهی خود به «دفاتر پیشخوان خدمات دولت» مراجعه و تائیدیه تحصیلی (ارزش تحصیلی) از اداره آموزش و پرورش محل تحصیل خود را درخواست نمایند و رسید آن را در زمان ثبت نام به دانشگاه ارائه دهند.كلیه پذیرفته شدگان حتماً نام رشته و مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل خود را در فرم «دفاتر پیشخوان خدمات دولت» اعلام کنند.

توضیحات و نكات درخصوص ردیف 3 جدول فوق:

دانشجویان اخراجی آموزشی موضوع آیین نامه آموزشی و همچنین دانشجویان دوره كارشناسی كه مدرك معادل كاردانی (اعم از كاردانی عمومی و یا كاردانی ) را اخذ نموده اند نیز مانند مقررات مربوط به دانشجویان انصرافی پس از تسویه حساب كامل با مؤسسه ذیربط و همچنین اداره كل امور دانشجویان داخل و صندوق رفاه دانشجویان وزارت ذیربط و در صورت نداشتن مشكل نظام وظیفه (برای برادران ) هیچ محدودیتی در انتخاب رشته نداشته و حق ثبت نام در رشته قبولی اعلام شده را دارا می باشند. بدیهی است این دسته از داوطلبان می توانند كلیه تعهدات مربوط را پس از اتمام تحصیلات خود به صورت یكجا به انجام برسانند.

توضیحات و نكات درخصوص ردیف های 4 تا 7 جدول فوق:
ثبت نام از كلیه برادران فارغ التحصیل مدرك كاردانی (فوق دیپلم دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و كاردانی پیوسته آموزشكده های فنی و حرفه ای) در هر یك از رشته های تحصیلی (گروه فنی و مهندسی و برخی از رشته های گروه علوم پایه و كشاورزی) تا تاریخ 94/6/31 كه در مهلت شش ماه بعد از اتمام تحصیل و قبل از اعزام به خدمت در آزمون شركت کرده اند، در صورت پذیرفته شدن در رشته های تحصیلی گروه آزمایشی ذیربط در مقطع بالاتر از كاردانی و با احتساب تعدادی از واحدهای دوره كاردانی در دوره بالاتر به نحوی كه حداكثر طول مدت تحصیل آنها از كاردانی به مقطع بالاتر 2 سال كمتر از طول مدت تحصیل طبق ضوابط وزارت متبوع در همان دوره تحصیلی باشد، بلامانع می باشد. بدیهی است ثبت نام و ادامه تحصیل آن دسته از داوطلبانی كه با توجه به دارا بودن مدرك كاردانی (فوق دیپلم) در ردیف پذیرفته شدگان آزمون سراسری قرارگرفته اند، در صورت نداشتن مشكل نظام وظیفه از نظر این سازمان بلامانع خواهد بود.

هر یك از دارندگان مدرك كاردانی ‍ (فوق دیپلم) دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و یا كاردانی پیوسته آموزشكده های فنی و حرفه ای (برادران) كه حداكثر تا تاریخ 95/6/31 فارغ التحصیل شده اند (رشته تحصیلی آنها مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و یا دانشگاه آزاد اسلامی باشد) و رشته تحصیلی دوره كاردانی آنان فاقد دوره كارشناسی ناپیوسته باشد و در مهلت شش ماهه بعد از اتمام تحصیل و قبل از اعزام به خدمت در آزمون پذیرفته شده اند (در رشته های تحصیلی گروه آزمایشی ذیربط در مقطع بالاتر از كاردانی و با احتساب تعدادی از واحدهای دوره كاردانی در دوره بالاتر به نحوی كه حداكثر طول مدت تحصیل آنها از كاردانی به مقطع بالاتر 2 سال كمتر از طول مدت تحصیل طبق ضوابط وزارت متبوع در همان دوره تحصیلی باشد مورد تایید است) از نظر نظام وظیفه بلامانع می باشد در غیراینصورت قبولی آنان لغو می شود.

مدرك كاردانی پیوسته بدون شرط معدل به جای مدرك پیش دانشگاهی ملاك عمل و قابل قبول است. لذا این دسته از پذیرفته شدگان می توانند در مقطع بالاتر به ادامه تحصیل بپردازند.

كلیه فارغ التحصیلان دوره های كاردانی ( فوق دیپلم دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ) رشته های تحصیلی گروه آموزشی پزشكی ( اعم از خواهران و برادران ) كه خدمات قانونی مقرر آنان (طرح لایحه نیروی انسانی) تا تاریخ 95/6/31 به پایان رسیده باشد، مجاز به انتخاب رشته های نیمسال اول و دوم بوده و فارغ التحصیلان دوره های مذكور كه خدمات قانونی مقرر آنان تا30/11/95 به پایان خواهد رسید، منحصراً مجاز به انتخاب رشته های تحصیلی برای نیمسال دوم سال تحصیلی 96-1395 بوده اند. بدیهی است آن دسته از دارندگان مدرك كاردانی (فوق دیپلم) رشته های تحصیلی گروه آموزشی پزشكی كه خدمات قانونی مقرر آنان تا تاریخ 95/11/30 به پایان نخواهد رسید، مجاز به ثبت نام در رشته قبولی نبوده و قبولی آنان از نظر این سازمان لغو خواهد بود.

دارندگان مدرك كاردانی (فوق دیپلم دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی) كه در هر یك از رشته های تحصیلی نیمسال اول پذیرفته شده اند چنانچه در حین انجام خدمت ضرورت (وظیفه عمومی) هستند با ارائه گواهی از یگان مربوط مبنی بر اینكه دوران خدمت ضرورت (وظیفه عمومی ) آنان تا تاریخ 95/6/31 (برای هریك از رشته های تحصیلی نیمسال اول) و یا تا تاریخ 95/11/30 (برای هر یك از رشته های تحصیلی نیمسال دوم) به پایان خواهد رسید مجاز به ثبت نام در رشته قبولی اعلام شده هستند.
 
ب) ثبت نام از پذیرفته شدگانی كه صرفاً با سوابق تحصیلی (معدل كتبی دیپلم) در كدرشته محل های دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، دانشگاه پیام نور و موسسات غیرانتفاعی پذیرفته شده اند.

در راستای اجرای قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراكز آموزشی كشور پذیرش در برخی از كدرشته محل های دوره های روزانه، شبانه و دوره های مجازی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، دانشگاه پیام نور و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی صرفاً براساس سوابق تحصیلی (معدل كتبی دیپلم) صورت گرفته است. لذا در این روش فقط معدل كتبی دیپلم داوطلبان واجد شرایط ملاك و مبنای پذیرش قرار گرفته و اسامی پذیرفته شدگان این مرحله نیز به همراه سایر پذیرفته شدگانی كه با اعمال نمره آزمون و سوابق تحصیلی برای ثبت نام در آن موسسه آموزش عالی اعلام گردیده است، اعلام و به موسسات معرفی شده اند.

پذیرفته شدگان در كدرشته های پذیرش با سوابق تحصیلی لازم است كلیه مدارك مندرج در قسمت "الف" این اطلاعیه را در زمان ثبت نام ارائه کنند.

ارائه اصل كارنامه تحصیلی برای هر یك از پذیرفته شدگانی كه دارای مدرك دیپلم متوسطه نظام جدید (سال سوم نظام جدید آموزش متوسطه) با امضاء و ممهور به مهر دبیرستان یا سازمان آموزش پرورش برای دیپلمه های (ریاضی فیزیك، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی) سال های 1394 و قبل آن كه امتحانات آنان به صورت كتبی و سراسری برگزار شده است در هنگام ثبت نام ضروری است.

ارائه اصل كارنامه تحصیلی برای هر یك از پذیرفته شدگانی كه دارای مدرك دیپلم نظام قدیم آموزش متوسطه یا دیپلمه های كار و دانش با امضا و ممهور به دبیرستان و یا سازمان آموزش و پروش برای دیپلمه های (ریاضی فیزیك، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی) سال های 1394 و قبل از آن در هنگام ثبت نام ضروری است.
 
ج) توضیحات سهمیه های نهادی

هر یك از معرفی نامه های مورد اشاره در بندهای ذیل لازم است حداكثر تا قبل از انتخاب واحد برای نیمسال دوم سال تحصیلی 96-1395 از طریق ارگان ذیربط به آن موسسه آموزش عالی ارسال گردد، در غیر اینصورت برای نیمسال دوم سال تحصیلی جاری، از ثبت نام آنان ممانعت بعمل می آید.
پذیرفته شدگان با سهمیه رزمنده ارگان سازمان بسیج مستضعفین در این آزمون ملزم هستند پس از ثبت نام در دانشگاه مربوط، با به همراه داشتن اصل گواهی حضور در جبهه صادره توسط سپاه استان به تاریخ جدید (سال جاری) و نامه تأییدیه تحصیلی معاونت آموزشی دانشگاه مربوط (با قید سال قبولی، مقطع و رشته تحصیلی) به معاونت سرمایه انسانی سازمان بسیج مستضعفین واقع در تهران، بزرگراه بسیج مستضعفین، روبروی اتوبان شهیدمحلاتی(آهنگ) مراجعه و فرم تأییدیه نهایی سهمیه خود را دریافت نمایند.
معرفی نامه رسمی از وزارت جهاد كشاورزی با امضاء و مهر ریاست.
آن دسته از داوطلبان شاهد و ایثارگر كه با سهمیه های بنیاد شهید و امورایثارگران و ستاد كل نیروهای مسلح به شرح ذیل پذیرفته شده اند در زمان ثبت نام، ملزم به ارائه فرم و یا مدركی در رابطه با تایید سهمیه ثبت نامی خویش نمی باشند. چنانچه سهمیه پذیرفته شده ای حسب مورداز سوی بنیادشهید و امورایثارگران و یا ستادكل نیروهای مسلح مورد تأیید قرارنگیرد از تحصیل وی ممانعت بعمل خواهد آمد.
 
د) پذیرفته شدگان رشته های تحصیلی دانشگاه پیام نور علاوه بر رعایت مندرجات فوق الذكر لازم است نسبت به رعایت موارد مشروحه ذیل اقدام کنند:

 پذیرفته شدگان هر یك از رشته های تحصیلی دانشگاه پیام نور لازم است بر اساس جدول ذیل از تاریخ، محل و نحوه ثبت نام رشته های مختلف تحصیلی دانشگاه پیام نور مطلع شوند و در زمان مقرر علاوه بر مدارك مندرج در بندهای "الف و ب" فوق الذكر مدارك ذیل را ارائه کنند.

نام نویسی از پذیرفته شدگان این دانشگاه به صورت غیرحضوری از طریق سامانه جامع دانشگاهی به آدرس: http://reg.pun.ac.ir صورت خواهد پذیرفت. پذیرفته شدگان ضرورت دارد برای اطلاع از تاریخ و مدارك ثبت نام از تاریخ 95/7/10 لغایت 95/7/15 به این سایت مراجعه کنند.

1- یكی از مدارك مورد قبول دانشگاه به شرح ذیل با توجه به شهرستان محل سكونت و یا اشتغال (برای كاركنان دولت) كه نشان دهنده سكونت پذیرفته شده در حوزه زیر پوشش مركز دانشگاهی پیام نور مربوط با توجه به دفترچه راهنمای شماره 2 باشد.

1-1- محل اخذ مدرك تحصیلی سال آخر دوره متوسطه داوطلب در شهرستان تحت پوشش مركز یا واحد دانشگاه.

2-1- دو سال آخر اقامت داوطلب به صورت پیوسته از تاریخ 1391/7/1 تا 1395/6/31 در شهرستان تحت پوشش مركز یا واحد دانشگاه.

3-1- محل تولد وسال آخر اقامت داوطلب از تاریخ 1392/7/1 تا 1395/6/31 در شهرستان تحت پوشش مركز یا واحد دانشگاه.

4-1- محل اشتغال حداقل تا تاریخ 95/6/31 در شهرستان تحت پوشش مركز یا واحد دانشگاه.

2- معرفی نامه های مندرج در بند «2» توضیحات سهمیه های نهادی این اطلاعیه لازم است حداكثر تا قبل از انتخاب واحد برای نیمسال دوم سال تحصیلی 96-1395 توسط ارگان های ذیربط برای پذیرفته شدگان با سهمیه های مربوط به مركز دانشگاهی پیام نور محل قبولی پذیرفته شده تحویل گردد، در غیر اینصورت برای نیمسال دوم سال تحصیلی جاری از آنان ثبت نام بعمل نخواهد آمد و قبولی آنان لغو می شود.

3- اصل فرم انصراف قطعی از تحصیل برای دانشجویان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی كه به تایید موسسه آموزش عالی محل تحصیل قبلی و اداره كل امور دانشجویان داخل ذیربط رسیده باشد.

تذکر 1: در کلیه رشته محل های مربوط به گروه های آموزشی هنر و فنی و مهندسی محدوده جغرافیایی پذیرش دانشجو علاوه بر جدول شهرستان های زیر پوشش مراکز و واحدهای ذیربط به صورت بومی- استانی هم انجام شده است.

تذكر 2: کارمندان مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور با هر وضعیت استخدامی مجاز به انتخاب رشته از مرکز یا واحد محل اشتغال خود نبوده اند و در صورت قبولی در سایر مراکز و واحدها تقاضای انتقال و یا مهمان شدن به مرکز یا واحد محل اشتغال آنها قابل بررسی نیست.
 
ه‍) پذیرفته شدگان دانشگاه فرهنگیان برای ثبت نام در رشته های تحصیلی پردیس های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران:

پذیرفته شدگان دانشگاه فرهنگیان لازم است برای اطلاع از تاریخ و مدارك لازم برای ثبت نام (ثبت نام حضوری است) ابتدا به سایت اطلاع رسانی دانشگاه فرهنگیان و یا پردیس محل قبولی به نشانی: (http://cfu.ac.ir) مراجعه کنند.

پذیرفته شدگان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی لازم است برای اطلاع دقیق از نحوه زمان و ثبت نام اینترنتی و حضوری به سایت دانشگاه ( www.srttu.edu)مراجعه کنند.
 
و) اصلاحات و یا تغییرات در دفترچه های راهنمای انتخاب رشته:
با توجه به اعلام دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری كلیه كدرشته محلهای مربوط به مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی ذیل حذف شده است. لذا هیچ پذیرفته شده ای برای مؤسسات ذیربط اعلام ننشده است.


نام مؤسسه
نام مؤسسه
مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي آبا آبيك
مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي اثيرالدين ابهري ابهر
مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي ارس تبريز
مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي فرهمند لاريجان
مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي مغان پارس آباد
مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي استرآباد گرگان
مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي دارالعلم يزد
مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي سبلان اردبيل
مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي علوم و فنون خوارزمي قشم
 
 
با توجه به اعلام دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقيقات و فنآوری پذيرش دانشجو براي دانشگاههای ذيل در رشته علوم اقتصادی از گروه آزمايشي علوم انسانی، به شرح كد رشته محلهای ذيل، صورت نگرفته است. لذا هيچ پذيرفته شده ای درکدرشته محلهای جدول ذیل از گروه آزمایشی علوم انسانی براي دانشگاههای مربوط  اعلام نگرديده است.
 
رديف
نام دانشگاه
دوره
كدرشته
رشته
شرح اصلاح
 1
دانشگاه اصفهان
روزانه
17628
علوم اقتصادي
حذف كد رشته محل از گروه آزمایشی علوم انسانی
 2
دانشگاه الزهرا(س) تهران
روزانه
17636
علوم اقتصادي
حذف كد رشته محل از گروه آزمایشی علوم انسانی
 3
دانشگاه آيت اله حائري ميبد
روزانه
17603
علوم اقتصادي
حذف كد رشته محل از گروه آزمایشی علوم انسانی
 4
دانشگاه تهران
روزانه
17690
علوم اقتصادي
حذف كد رشته محل از گروه آزمایشی علوم انسانی
 5
دانشگاه سمنان
روزانه
17758
علوم اقتصادي
حذف كد رشته محل از گروه آزمایشی علوم انسانی
 6
 
نوبت دوم(شبانه)
17764
علوم اقتصادي
حذف كد رشته محل از گروه آزمایشی علوم انسانی
 7
دانشگاه شيراز
روزانه
17849
علوم اقتصادي
حذف كد رشته محل از گروه آزمایشی علوم انسانی
 8
دانشگاه كردستان سنندج
روزانه
17981
علوم اقتصادي
حذف كد رشته محل از گروه آزمایشی علوم انسانی
 9
 
نوبت دوم(شبانه)
17987
علوم اقتصادي
حذف كد رشته محل از گروه آزمایشی علوم انسانی
 10
دانشگاه گيلان رشت
روزانه
18003
علوم اقتصادي
حذف كد رشته محل از گروه آزمایشی علوم انسانی
 11
 
نوبت دوم(شبانه)
18009
علوم اقتصادي
حذف كد رشته محل از گروه آزمایشی علوم انسانی
 12
دانشگاه ياسوج
روزانه
18098
علوم اقتصادي
حذف كد رشته محل از گروه آزمایشی علوم انسانی
 13
 
نوبت دوم(شبانه)
18100
علوم اقتصادي
حذف كد رشته محل از گروه آزمایشی علوم انسانی
 14
مجتمع آموزش عالي سراوان
روزانه
18133
علوم اقتصادي
حذف كد رشته محل از گروه آزمایشی علوم انسانی
 15
 
نوبت دوم(شبانه)
18135
علوم اقتصادي
حذف كد رشته محل از گروه آزمایشی علوم انسانی
 16
دانشگاه بجنورد
روزانه
17649
علوم اقتصادي
حذف كد رشته محل از گروه آزمایشی علوم انسانی
 17
دانشگاه يزد
روزانه
18107
علوم اقتصادي
حذف كد رشته محل از گروه آزمایشی علوم انسانی
 
كدرشته تحصيلی و يا رشته محل هايی كه در گزينش نهايی آزمون سراسری سال 1395 براساس اعلام دانشگاهها وموسسات آموزشی ،دفتر گسترش آموزش عالی یا معاونت آموزشی وزارت بهداشت ،درمان، وآموزش حذف و يا اصلاح شده است:
رديف
نام دانشگاه
دوره
كدرشته
رشته - گرايش
شرح اصلاح
 18
دانشگاه بین­المللی امام خمینی (ره)
روزانه
10205
مهندسی کامپیوتر
کاهش ظرفیت:  از « 45 نفر به 35 نفر»
 19
دانشگاه حکیم سبزواری
روزانه
10374
مهندسی نفت
کاهش ظرفیت: از « 64 نفر به 32 نفر»
 20
دانشگاه حکیم سبزواری
نوبت دوم
10383
مهندسی نفت
کاهش ظرفیت: از « 16 نفر به 8 نفر»
 21
دانشگاه فسا
نوبت دوم
10613
علوم و مهندسی صنایع غذایی(کشاورزی)
کاهش ظرفیت:  از «25 نفر به10 نفر»
 22
مؤسسه غيرانتفاعي توحيد گلوگاه
غيرانتفاعي
13982
مهندسي برق
کاهش ظرفیت:  از «100 نفر به 60 نفر»
 23
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
روزانه
11486
کاردانی تکنسین پروتزهای دندانی
تغییرنیمسال:از «نیمسال دوم به نیمسال اول»
 24
دانشگاه شهر كرد
روزانه
17797
مديريت جهانگردي
تغییرنیمسال:از «نیمسال دوم به نیمسال اول»
 25
دانشگاه شهر كرد
نوبت دوم
17799
مديريت جهانگردي
تغییرنیمسال:از «نیمسال دوم به نیمسال اول»
 26
دانشگاه شهر كرد
محروم
13491
مديريت جهانگردي
تغییرنیمسال:از «نیمسال دوم به نیمسال اول»
 27
دانشگاه شهر كرد
محروم
13505
مديريت جهانگردي
تغییرنیمسال:از «نیمسال دوم به نیمسال اول»
 28
دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر
روزانه
11957
پرستاری
این رشته «مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان» می­باشد.
 29
دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر
روزانه
11958
مامایی
این رشته «مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان» می­باشد.
 30
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان(مجتمع آموزش عالی سلامت خاش)
روزانه
21670
كارداني اتاق عمل
نام «منطقه سفید آبه» به مناطق تحت پوشش این مجتمع اضافه می­گردد.
 31
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان(مجتمع آموزش عالی سلامت خاش)
روزانه
21678
كارداني بهداشت عمومی –بهداشت خانواده
نام «منطقه سفید آبه» به مناطق تحت پوشش این مجتمع اضافه می­گردد.
 32
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان(مجتمع آموزش عالی سلامت خاش)
روزانه
21688
كارداني بهداشت عمومی – مبارزه با بیماری ها
نام «منطقه سفید آبه» به مناطق تحت پوشش این مجتمع اضافه می­گردد.
 33
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان(مجتمع آموزش عالی سلامت خاش)
روزانه
21709
كارداني تكنسين سلامت دهان
نام «منطقه سفید آبه» به مناطق تحت پوشش این مجتمع اضافه می­گردد.
 34
پیام نور خراسان رضوی واحدباخرز
پیام نور
15202
مهندسی علوم دامی
حذف كد رشته محل براساس اعلام دفترگسترش آموزش عالی
 35
پیام نور خراسان رضوی واحدباخرز
پیام نور
15881
فقه و مبانی حقوق اسلامی
 36
پیام نور خراسان رضوی واحدباخرز
پیام نور
19154
روانشناسی
 37
پیام نورخراسان رضوي واحدزبرخان قدمگاه
پیام نور
15932
تاریخ و تمدن ملل اسلامی
 38
پیام نورخراسان رضوي واحدزبرخان قدمگاه
پیام نور
15933
زبان و ادبیات فارسی
 39
پیام نورخراسان رضوي واحدزبرخان قدمگاه
پیام نور
15934
علوم تربیتی
 40
پیام نورخراسان رضوي واحدزبرخان قدمگاه
پیام نور
15935
فلسفه و کلام اسلامی
 41
پیام نورخراسان رضوي واحدزبرخان قدمگاه
پیام نور
19206
روانشناسی
 42
پیام نورخراسان رضوي واحدزبرخان قدمگاه
پیام نور
19207
مدیریت بازرگانی
 43
پیام نورخراسان رضوي واحدزبرخان قدمگاه
پیام نور
19208
مدیریت جهانگردی
 44
پیام نورخراسان رضوي واحدزبرخان قدمگاه
پیام نور
19209
مدیریت دولتی
 45
پیام نورخراسان رضوي واحدزبرخان قدمگاه
پیام نور
19210
مدیریت صنعتی
 46
پیام نورخراسان رضوی واحدمه ولات فیض آباد
پیام نور
15524
علوم و مهندسی آب
 47
پیام نورخراسان رضوی واحدمه ولات فیض آباد
پیام نور
15220
علوم و مهندسی محیط زیست
 48
پیام نورخراسان رضوی واحدمه ولات فیض آباد
پیام نور
15946
پژوهشگری اجتماعی
 49
پیام نورخراسان رضوی واحدمه ولات فیض آباد
پیام نور
15947
تعاون و رفاه اجتماعی
 50
پیام نورخراسان رضوی واحدمه ولات فیض آباد
پیام نور
19221
اقتصاد کشاورزی
 51
پیام نورخراسان رضوی واحدمه ولات فیض آباد
پیام نور
19222
حسابداری
 52
پیام نورخراسان رضوی واحدمه ولات فیض آباد
پیام نور
19223
مدیریت بازرگانی
 53
پیام نورخراسان رضوی واحدمه ولات فیض آباد
پیام نور
19224
مدیریت جهانگردی
 54
دانشگاه مازندران
روزانه
12733
مترجمی زبان انگلیسی
حذف کدرشته محل براساس تقاضای دانشگاه
 
 آدرس مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی جهاددانشگاهی رشت به رشت بلوار لاكان – پل طالشان- فاز اول مسكن مهر – بلوار ولایت تغییر یافته است. تلفن: 01333465557
 
ز) نحوه و تاریخ انتشار فهرست اسامی معرفی شدگان رشته های تحصیلی نیمه متمركز آزمون سراسری سال 1395

اطلاعیه سازمان سنجش آموزش كشور در باره تاریخ و محل انجام آزمون عملی رشته تحصیلی نیمه متمركز علوم ورزشی و یا انجام مراحل مصاحبه، معاینه و سایر مراحل گزینش سایر رشته های تحصیلی نیمه متمركز آزمون سراسری سال 1395 (دوره های روزانه، شبانه «نوبت دوم» دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پردیس های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه های علوم پزشكی كشور) به همراه فهرست اسامی و شماره داوطلبی معرفی شدگان هر یك از رشته های تحصیلی مذكور تا چند برابرظرفیت هر رشته از طریق سایت اینترنتی این سازمان در تاریخ 95/7/26 منتشر خواهد شد. معرفی شدگان هر یك از رشته های تحصیلی مذكور لازم است با توجه به برنامه زمانی اعلام شده و ضوابط مندرج در اطلاعیه ای كه به همراه فهرست معرفی شدگان این قبیل رشته ها منتشر خواهد شد، برای شركت در مراحل مختلف گزینش رشته یا رشته های مربوط اقدام کنند.
 
جهت اطلاع  داوطلبان:

در گزینش نهایی هر یك از رشته های تحصیلی گروه های آزمایشی مختلف با توجه به قانون، 25% ظرفیت پذیرش هر كدرشته محل به رزمندگان و ایثارگران به شرط كسب حدنصاب نمره علمی لازم (در سهمیه رزمندگان حداقل 75% نمره و در سهمیه ایثارگران حداقل 70% نمره آخرین فرد پذیرفته شده در سهمیه آزاد) اختصاص داده شده است.

به اطلاع می رساند كه هر گونه تغییرات منعكس شده به این سازمان پس از اعلام نتایج اولیه از قبیل اصلاح سوابق تحصیلی واصله از سوی وزارت آموزش و پرورش و یا اعمال سهمیه از سوی ارگانهای ذیربط و... در نتیجه نهایی داوطلبان ذینفع اعمال شده است. بدیهی است  داوطلبان می توانند همزمان با انتشار كارنامه نتیجه نهایی (در تاریخ 95/7/7) كارنامه نتیجه مرحله اول اصلاح شده خود را نیز مشاهده کنند.

برای كلیه پذیرفته شدگان و همچنین آن دسته از داوطلبانی كه فرم انتخاب رشته اینترنتی خود را تكمیلکردند ولی پذیرفته نشده اند، كارنامه علمی حاوی رتبه داوطلب در هر یك از كدرشته های انتخابی در بین متقاضیان كدرشته مزبور در سهمیه مربوط، با توجه به نمره كل وی در همان كدرشته و همچنین رتبه آخرین نفر پذیرفته شده در هر یك از كدرشته های انتخابی و اطلاعات مفید دیگر در روز چهارشنبه مورخ 95/7/7 در پایگاه اطلاع رسانی این سازمان قرار داده خواهد شد.
 
با توجه به كنترل های متعدد و بررسی های انجام شده از صحت نتایج اعلام شده اطمینان حاصل شده است؛ مع الوصف، داوطلبان پس از دریافت كارنامه نتایج نهایی آزمون از طریق پایگاه اطلاع رسانی این سازمان درصورتی كه درخصوص مندرجات كارنامه و یا انتخاب رشته خود سوال و یا تقاضایی داشته باشند، می توانند تا نوزدهم مهر ماه منحصراً از طریق سیستم پاسخگویی اینترنتی در سایت سازمان اقدام کنند و از ارسال نامه پستی و مراجعه حضوری اكیداً خودداری کنند. بدیهی است به  مواردی كه از طریق دیگری و یا بعد از تاریخ  اعلامی واصل شود، به هیچ وجه ترتیب اثر داده نخواهد شد. لازم به تاكید است درخواستهای مربوط به اشتباه در انتخاب رشته صرفاً برای پذیرش در نیمسال دوم دانشگاهها و موسسات آموزش عالی بررسی خواهد شد. ضمناً داوطلبان می توانند سؤالات خود را با شماره تلفن 42163-021 نیز در میان بگذارند.ارسال نظرات
وکیل آنلاین صفحه خبر

چگونه دادخواست بنویسیم/ دادخواست استرداد جهیزیه

تنظیم دادخواست و شکایت‌نامه امری تخصصی محسوب می‌شود که رعایت اصول آن می‌تواند در نتیجه دعوا موثر باشد. بخش وکیل‌آنلاین در این قسمت نحوه نگارش دادخواست برای انواع دعاوی را آموزش می‌دهد. از آنجا که تنظیم دادخواست حسب مورد می تواند متفاوت باشد. بنابراین ممکن است در یک موضوع واحد از فرم واحدی استفاده نشود و پس مطالب مندرج در این قسمت صرفاً جنبه ارشادی خواهد داشت.
بیشتر بخوانید
آخرین اخبار