۱۷ مهر ۱۳۹۵ | ۱۶:۰۰
کد خبر:۲۳۰۲۲۹
پیکر شهید حسن آزادی جانشین مستقل 21 امام رضا (ع) بعد از 33 سال تفحص و همراه با 87 پیکر پاک شهدای هشت سال دفاع مقدس وارد کشور شد.
پیکر سردار شهید حسن آزادی بعد از 33 سال تفحص شد
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری میزان، پیکر شهید حسن آزادی جانشین مستقل 21 امام رضا (ع) بعد از 33 سال تفحص و همراه با 87 پیکر پاک شهدای هشت سال دفاع مقدس وارد کشور شد.

شنبه 17 مهرماه ساعت 15:30 مراسم استقبال از پیکر شهید سردار حسن آزادی  به همراه تعدادی از همرزمان شهیدش با حضور مردم ولایتمدار شهر مشهد از فرودگاه مشهد برگزار می شود.

شهید آزادی در  عملیات بیت المقدس که منجر به آزادی ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ﺷﺪ نقش فعالی داشت؛ از ﻛﺎرﻫﺎى ﻣﻬﻢ و ﺑﺎ ارزش او، ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﮕﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖﺳﭙﺎه ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻮد. همچنین از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎى او در اﻳﻦ دوره، ﺧﻨﺜﻰﺳﺎزى ﻃﺮح ﺳﻮءﻗﺼﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺖ آﺳﺘﺎنﻗﺪس رﺿﻮى ﺑـﻮد ﻛـﻪ ﺑـﺎ رﺷـﺎدت وى اﻳـﻦ ﺗﻮﻃﺌـﻪ خنثی شد.  

درﻋﻤﻠﻴـﺎت ﺧﻴﺒـﺮ،ﻫﻠﻴﻜﻮﭘﺘﺮﻫﺎى ﻋﺮاﻗﻰ رزﻣﻨﺪﮔﺎن اﺳﻼم را زﻳﺮ آﺗﺶﺳﻨﮕﻴﻦ راﻛﺖ و ﻣﺴﻠﺴﻞ ﻗﺮار دادﻧﺪ و ﺷـﻬﻴﺪ آزادى ﻛﻪ در ﺧﻂّ ﻣﻘﺪ م ﺑﻮد ﻣﻮرد اﺻﺎﺑﺖﺗﺮﻛﺶ راﻛﺖ ﻋﺮاﻗﻰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﺷـﻬﺎدت رﺳـﻴﺪ. ﺑـﻪﻋﻠّـﺖ آﺗـﺶ ﺳـﻨﮕﻴﻦ دﺷﻤﻦ، ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻴﻜﺮ ﻣﻄﻬﺮ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻪ ﻋﻘﺐﻧﺒﻮدﻧﺪ، ﻟﺬا ﭘﻴﻜﺮ ﺷﻬﻴﺪ ﻫﻤـﺎن ﺟـﺎ ﺑـﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧـﺪ و ﺑـﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻔﻘﻮداﻷﺛﺮ اﻋﻼم ﺷﺪ.

انتهای پیام/
ارسال نظرات
وکیل آنلاین صفحه خبر

چگونه دادخواست بنویسیم/ دعوای مطالبه خسارت

تنظیم دادخواست امری تخصصی است که حسب مورد می تواند متفاوت باشد. بنابراین ممکن است در یک موضوع واحد از فرم واحدی استفاده نشود. مخاطبین وکیل آنلاین می توانند در این قسمت با انواع دعاوی و نیز نحوه اقدام از طریق دادگستری آشنا شوند.
بیشتر بخوانید
انتخابات صفحه خبر
انتخابات صفحه خبر
آخرین اخبار
انتخابات صفحه خبر