کد خبر:۲۳۲۲۰۳
۲۳ مهر ۱۳۹۵ | ۲۲:۱۱
مردم ميبد نخلي را كه يك روز قبل از شروع محرم از امامزاده مير شمس الحق به امامزاده سيد صدرالدين قنبر مي آورند، پس از پايان عزاداري ها در روز دوازدهم محرم به امامزاده ميرشمس الحق برمي گردانند.
ارسال نظرات