۲۴ مهر ۱۳۹۵ | ۱۰:۱۷
کد خبر:۲۳۲۲۳۴
کارنامه مسکن مهر پردیس؛ از فازهای نیمه‌کاره تا مدیران مردود
بررسی آمار رسمی حاکی است، مجموع پیشرفت فیزیکی مسکن مهر پردیس ۷۶ درصد بوده و از ۸۲ هزار واحد آن تاکنون حدود ۱۳ هزار واحد افتتاح شده است؛ پیشرفت خدمات زیربنایی و روبنایی مسکن مهر این شهر به ترتیب ۵۲ و ۴۱ درصد است.
به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری میزان به نقل از تسنیم، از مجموع 82 هزار و 485 واحد مسکن مهر پردیس تاکنون 13339 واحد افتتاح شده و مجموع پیشرفت پروژه‌های این طرح در فازهای 3، 5، 9 جدید، 9 قدیم، 8، 11 و شهر ایوانکی 76.27 درصد است.

بر این اساس 9063 واحد تعداد واحدهای تعهد شده در فاز 3 است که 8855 واحد آن افتتاح شده و 99.15 درصد پیشرفت فیزیکی دارد. 9063 واحد این فاز مرحله اتمام فونداسیون، 9031 واحد مرحله اسکلت، 8915 واحد مرحله اتمام سفتکاری و 8855 از مرحله نازک کاری عبور کرده‌اند.

در فاز 5 بالغ بر 6232 واحد با پیشرفت فیزیکی 66.87 درصدی در حال ساخت است. 1629 واحد از این فاز در مرحله اتمام نازک‌کاری، 3738 واحد در مرحله اتمام سفتکاری، 6188 واحد در مرحله اتمام اسکلت و 6232 واحد در مرحله اتمام فونداسیون قرار دارد. هیچکدام از واحدهای این فاز تاکنون افتتاح نشده است.

در فاز 9 جدید نیز هنوز هیچکدام از 3190 واحد آن افتتاح نشده و پیشرفیت فیزیکی واحدهای این فاز 69.30 درصد است. در فاز 9 جدید به ترتیب 3190 واحد، 3190، 2103 و 967 واحد در مراحل اتمام فونداسیون، اسکلت، سفتکاری و نازک‌کاری قرار دارد.

3937 واحد نیز در فاز 9 قدیم پیشرفت فیزیکی 68.94 درصدی دارد. 3937 واحد این فاز در مرحله اتمام فونداسیون، 3669 واحد در مرحله اتمام اسکلت، 2721 واحد در مرحله اتمام سفتکاری و 1765 واحد در مرحله اتمام نازک کاری قرار دارد. در این فاز نیز مانند فازهای 5 و 9 جدید تا امروز هیچ واحدی افتتاح نشده است.

در فاز 8 که چند وقتی است متراژهاش باعث گرفتاری‌های فراوانی برای متقاضیان آن شده 26 هزار و 184 واحد در حال ساخت است. پیشرفت فیزیکی این واحدها 64.72 درصد است.

از کل واحدهای این فاز بالغ بر 25210 واحد در مرحله فونداسیون، 23174 واحد در مرحله اسکلت، 17486 در مرحله سفتکاری و 9514 واحد در مرحله نازک‌کاری قرار دارد. هیچداک از واحدهای این فاز نیز افتتاح نشده است.

در فاز 11 یا همان کوزو 33335 واحد با پیشرفت فیزیکی 82.65 درصدی در حال ساخت است. 4484 واحد این فاز چند پیش افتتاح شد.

32686 واحد این فاز در مرحله فونداسیون، 32391 واحد در مرحله اسکلت، 29797 واحد در مرحله سفتکاری و 24031 واحد در مرحله نازک‌کاری قرار دارد.

در ایوانکی نیز 544 واحد در حال ساخت 62.28 درصد پیشرفت فیزیکی دارد. این تعداد واحد در مرحله اتمام فونداسیونف 544 واحد در مرحله اسکلت، 360 واحد در مرحله سفتکاری و 152 واحد در مرحله نازک کاری قرار دارد. تاکنون هیچکدام از واحدهای مسکن مهر ایوانکی افتتاح نشده است.

*پیشرفت صفر درصدی خدمات زیربنایی فاز 9 جدید

به گزارش تسنیم، بررسی آمار مربوط به وضع فیزیکی تاسیسان زیربنایی و آماده‌سازی پروژه‌های مسکن مهر حاکی از واقعیت‌های تلخی در مدیریت ضعیف دولتمردان است. گرچه پیشرفت فیزیکی تاسیسات زیربنایی و آماده‌سازی فاز 3 (شامل شبکه فاضلاب، شبکه آب، شبکه گاز، شبکه برق، شبکه مخابرات) 90 درصد است، اما در فاز 9 جدید که انبوه‌سازان متولی ساخت آن هستند این پیشرفت صفر درصد است.

در فاز 5 پبشرفت تاسیسات زیربنایی شامل شبکه فاضلاب، شبکه آب، شبکه گاز، شبکه برق، شبکه مخابرات به ترتیب 49.7 درصد، 45.4، 7، 9.3 و صفر درصد است.

در فاز 9 قدیم نیز شبکه فاضلاب 89.8 درصد، شبکه آب 55.8 درصد، شبکه گاز 68 درصد، شبکه برق 42.9 و شبکه مخابرات صفر درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

در فاز 8 پیشرفت فیزیکی شبکه فاضلاب 81.4 درصد، شبکه آب 89.4 درصد، شبکه گاز 15 درصد، شبکه برق 26.4 و شبکه مخابرات صفر درصد است.

کل پیشرفت فیزیکی تاسیسات زیربنایی فاز 11 (کوزو) 26.4 درصد است. پیشرفت فیزیکی شبکه فاضلاب این فاز 32.8 درصد، شبکه آب 29.7 درصد، شبکه گاز 45 درصد، شبکه برق 10 و شبکه مخابرات صفر درصد است.

در ایوانکی نیز شبکه فاضلاب، آب، گاز و برق 100 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و برای شبکه مخابرات هنوز کاری انجام نشده است.

پیشرفت آماده‌سازی پروژه‌های مسکن مهر در فازهای 3، 5، 9 جدید، 9 قدیم، 8، 11 و ایوانکی به ترتیب 90 درصد، 24.5، 16.8، 83، 34.3، 59.7 و 95.8 درصد (در مجموع 40 درصد) است. کل پیشرفت فیزیکی آماده‌سازی واحدهای مسکن مهر پردیس 52.1 درصد است.

*پیشرفت 41 درصد تاسیسات روبنایی مسکن مهر پردیس

بر اساس این گزارش، بررسی جدیدترین وضعیت فیزیکی پروژه‌های مسکن مهر در بحث خدمات روبنایی حاکی از آن است که در فاز 9 جدید هیچ مدرسه، مسجد، مراکز درمانی، تجاری و کلانتری در حال ساخت نیست.

در فاز 3 تعداد 7 مدرسه با پیشرفت فیزیکی 33.18 درصدی در حال ساخت است. 4 مسجد این فاز 80.15 درصد و 5 مرکز تجاری نیز 67.28 درصد پیشرفت فیزیکی دارد. در این فاز مرکز درمانی و کلانتری ساخته نشده است.

در فاز 5 هشت مدرشه با پیشرفت فیزیکی 63.63 درصدی در حال ساخت است. در این فاز خبری از مراکز درمانی، تجاری و کلانتری نیست و 2 باب مسجد آن 33.45 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

در فاز 9 قدیم 3 باب مدرسه 35 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و یک باب مسجد نیز 62.4 درصد.

در این فاز 2 مرکز تجاری با پیشرفت فیزیکی 31.67 درصدی در حال ساخت است و هیچ مرکز درمانی و کلانتری در این فاز ساخته نشده است.

در فاز 8 هشت مدرسه با پیشرفت 61.35 درصدی در حال ساخت است. 4 باب مسجد این فاز 62.23 درصد و یک مرکز درمانی آن 80.56 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

6 مرکز تجاری فاز 8 بالغ بر 77.29 درصد و تنها کلانتری آن 82.56 درصد پیشرفت دارد.

در فاز 11 نیز مانند فاز 8 هشت مدرسه با پیشرفت 58.92 درصدی در حال ساخت است. یک باب مسجد این فاز 83.8 درصد و مرکز درمانی نیز 39.2 درصد پیشرفت دارد. 18 مرکز تجاری این فاز 7.75 درصد پیشرفت دارد و کلانتری آن هم با 83.8 درصد پیشرفت در حال ساخت است.

در ایوانکی خبری از مراکز درمانی، تجاری و کلانتری نیست. تنها مدرسه و مسجد این شهر نیز به ترتیب 94.6 و 96 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

در مجموع کل پیشرفت خدمات روبنایی واحدهای مسکن مهر پردیس 41.58 درصد است.

انتهای پیام/

ارسال نظرات
وکیل آنلاین صفحه خبر

چگونه دادخواست بنویسیم/ دعوای مطالبه خسارت

تنظیم دادخواست امری تخصصی است که حسب مورد می تواند متفاوت باشد. بنابراین ممکن است در یک موضوع واحد از فرم واحدی استفاده نشود. مخاطبین وکیل آنلاین می توانند در این قسمت با انواع دعاوی و نیز نحوه اقدام از طریق دادگستری آشنا شوند.
بیشتر بخوانید
انتخابات صفحه خبر
انتخابات صفحه خبر
آخرین اخبار
انتخابات صفحه خبر