خبرگزاری میزان-هر آنچه که باید در مورد واژه تحریم بدانید را در قسمت اول موشن گرافیک "دیوار کاغذی" مشاهده می‌کنید.
به گزارش گروه چند رسانه‌ ای خبرگزاری میزان، هر آنچه که باید در مورد واژه تحریم بدانید و اینکه "تمدید قانون داماتو در کجای منظومه تحریم های ایران قرار دارد؟"را در قسمت اول موشن گرافیک "دیوار کاغذی" مشاهده می‌کنید.موشن گرافیک