خبرگزاری میزان-جینلا ماسا، با نقل اخبار در شبکه‌ای خبری در تورنتوی کانادا توانست نام خود را به عنوان اولین زن محجبه‌ای ثبت کند که جلوی دوربین خبری کانادا رفته است.
به گزارش گروه چند رسانه‌ ای خبرگزاری میزان، هفته گذشته جینلا ماسا، یک زن مسلمان 29 ساله که در شبکه‌ای خبری در تورنتوی کانادا کار می‌کند برای نقل اخبار ساعت 11 شب جلوی دوربین رفت تا نام خود را به عنوان اولین زن محجبه‌ای ثبت کند که جلوی دوربین خبری کانادا رفته است.
 ماسا بعد از پخش خبری خود، در صفحه شخصی‌اش در توییتر نوشت: امشب فقط برای من مهم نبود. فکر نمی‌کنم تا به حال زن محجبه‌ای اخبار را در تلویزیون کانادا نقل کرده باشد.


دانلود

نخستین مجری محجبه در کانادا + فیلم

نخستین مجری محجبه در کانادا + فیلم