خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی، نکاتی درخصوص دیه شکستن بینی در تصادفات را از زبان دکتر عزیز سام‌خانیان قاضی دادگستری می‌شنوید.