خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی، نکات حقوقی این سوال را که "آیا پرداخت دیه با مرگ مجرم ساقط می‌شود؟" از زبان دکتر عزیز سام‌خانیان قاضی دادگستری می‌شنوید.