خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی، نکات حقوقی درخصوص مطالبه خسارات مازاد بر دیه صدمات جسمانی را از زبان دکتر عزیز سام‌خانیان قاضی دادگستری می‌شنوید.