خبرگزاری میزان-در پی آزادسازی مرکز روانی "ابن خلدون" حلب سوریه مشخص شد بیماران این مرکز روانی از جنایات تروریست‌ها در امان نماندند.
به گزارش گروه چند رسانه‌ ای خبرگزاری میزان، در پی آزادسازی مرکز روانی "ابن خلدون" حلب سوریه مشخص شد بیماران این مرکز روانی از جنایات تروریست‌ها در امان نماندند. تروریست‌ها با اشغال مرکز روانی ابن خلدون حلب ، از برخی از بیماران برای اجرای عملیات انتحاری و قاچاق اعضای بدن استفاده می‌کردند و بیماران خصوصا زنان بیمار این مرکز را مورد آزار و اذیت جسمی قرار می‌دادند.


دانلود

زخم جنون داعش در بیمارستان روانی