خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی، نکاتی درخصوص مهریه را از زبان علی‌ناصر کولیوند کارشناس ارشد حقوق می‌شنوید.