خبرگزاری میزان-این مینی‌تانک که ساخته یک شرکت در استونی است، هرچند کوچک بوده اما بسیار قدرتمند بوده و می‌توان آن را مینی‌تانک کشنده نیز نامید.
به گزارش گروه چند رسانه‌ ای خبرگزاری میزان، این مینی‌تانک که ساخته یک شرکت در استونی است، هرچند کوچک بوده اما بسیار قدرتمند بوده و می‌توان آن را مینی‌تانک کشنده نیز نامید. گفتنی است این مینی تانک از راه دور نیز قابل کنترل است.


دانلود

مینی تانک تغییر شکل‌دهنده + فیلم