خبرگزاری میزان-غذاهای تلف‌شده تاثیر خیلی زیادی بر تغییرات آب و هوایی دارند چون بیشترشان از گورستان زباله‌ها سر در می‌آورند و در آنجاست که می‌پوسند و گاز متان را در محیط آزاد می‌کنند.


دانلود

روش بازیافت غذاهای تلف شده + فیلم