خبرگزاری میزان-"هورا" نخستین پرنده عمود پرواز ایرانی برای شناسایی گره‌های کور در عملیات امداد و نجات آتش‌نشانی به پرواز در می‌آید.


دانلود

نخستین پرنده عمود پرواز ایرانی + فیلم