خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی، پاسخ این سوال را که "آیا در هنگام عقد ازدواج تعیین مهر لازم است؟" از زبان علی‌ناصر کولیوند کارشناس ارشد حقوق می‌شنوید.