خبرگزاری میزان-تحریم و متهم کردن ایران بخاطر انفجار ساختمان استراحت و کار تفنگداران آمریکایی در بیروت را در قسمت سوم موشن گرافیک "دیوار کاغذی" مشاهده می‌کنید.


دانلود

موشن‌گرافیک