خبرگزاری میزان-تصاوير گرفته شده یکی از شهروندان در همکف ساختمان پلاسکو قبل از ریزش را مشاهده می‌کنید.
ه گزارش گروه چند رسانه‌ ای خبرگزاری میزان، تصاوير گرفته شده یکی از شهروندان در همکف ساختمان پلاسکو قبل از ریزش را مشاهده می‌کنید. از سلامتی این شهروند و بقیه افراد حاضر در ساختمان پلاسکو هنوز هیچ اطلاعی در دست نیست.تصاوير گرفته‌شده یکی از شهروندان در همکف ساختمان پلاسکو قبل از ریزش + فیلم