۲۸ مرداد ۱۳۹۳ | ۱۲:۲۳
کد خبر:۲۷۷۸
توسط سازمان پزشکی قانونی انجام شد
خبرگزاری میزان: سازمان پزشکی قانونی کشور در بررسی آماری مرگ‌های غیرطبیعی در ایران علل و نحوه فوت را تشریح کرد.

خبرگزاری میزان: سازمان پزشکی قانونی کشور در بررسی آماری مرگ‌های غیرطبیعی در ایران علل و نحوه فوت را تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری میزان، بررسی آماری مرگ‌های غیرطبیعی از سال 80 تا 89 از سوی مرکز تحقیقات پزشکی قانونی کشور انجام شده است:
الف) علل فوت
1 .مرگ با علل طبیعی (مرگ طبیعی): به مرگ در اثر عوامل طبیعی (بیماری و یا عملکرد نامناسب اعضای داخلی) مرگ طبیعی گفته می‌شود.
2 .مرگ غیرطبیعی: به مرگی که در اثر دخالت فعال رخ می‌دهد مرگ غیرطبیعی گفته می‌شود. دخالت فعال می‌تواند حاصل تصادف، حادثه، اقدام به قتل یا خودکشی و یا بلای طبیعی باشد.
3 .مرگ ناشی از حوادث ترافیکی (حوادث رانندگی): مرگ به دنبال صدمات ناشی از برخورد وسیله نقلیه متحرک به فرد یا برخورد وسیله نقلیه متحرک به جسم ساکن و یا برخورد دو وسیله نقلیه متحرک به یکدیگر.
.4 مرگ متعاقب حلق آویزی (حلق آویز): مرگ به دنبال فشار به گردن توسط جسم رشته‌ای (مانند طناب) که به واسطه تمام و یا قسمتی از وزن بدن کشیده می‌شود.
5 .مرگ ناشی از مسمومیت دارویی (مسمومیت دارویی): مرگی که به دنبال مصرف بیش از میزان درمانی داروها رخ می‌دهد.
6 .مرگ ناشی از ورود مواد سمی به بدن (مسمومیت با سم): مرگی که متعاقب ورود مواد سمی به بدن رخ می‌دهد.
7. مرگ ناشی از سوختگی (سوختگی): مرگ متعاقب سوختگی و یا عوارض ناشی از آن که در اثر تماس با شعله‌ و مواد سوزاننده رخ می‌دهد.
8 .مرگ ناشی از جریان الکتریسیته (برق گرفتگی):‌ مرگ متعاقب عبور جریان الکتریسیته از بدن و یا عوارض ناشی از آن.
9 .مرگ ناشی از غرق‌شدگی (غرق‌شدگی): به خفگی و مرگ بلافاصله و یا طی 24 ساعت بعد از غوطه‌وری در آب گفته می‌شود.
10 مرگ ناشی از صدمات سلاح گرم (سلاح گرم): مرگ متعاقب صدمات ناشی از اصابت گلوله و یا عوارض ناشی از آن.
11 مرگ ناشی از صدمات سلاح سرد (سلاح سرد): مرگ متعاقب صدمات وارده به بدن به وسیله سلاح سرد (چاقو، قمه، خنجر و ...) و یا عوارض ناشی از.
12 .مرگ ناشی از مواد مخدر (اعتیاد): مرگ متعاقب مصرف مواد مخدر و عوارض مرتبط با آن.
13 .مرگ ناشی از استنشاق گاز منواکسید کربن (منواکسید کربن): خفگی متعاقب استنشاق گاز منواکسید کربن (گاز زغال) و یا عوارض ناشی از آن.
.14 سایر موارد: سایر علل مرگ‌های غیرطبیعی به جز موارد ذکر شده فوق (گزش‌ها، خفه کردگی، سرما و گرمازدگی و ...).
ب) نحوه فوت
1 مشکوک به دیگرکشی: مواردی از مرگ‌های غیرطبیعی که به نظر نمی‌رسد صدمات و آسیب‌های منجر به مرگ در اثر حادثه ایجاد شده باشند و ایراد صدمات منجر به فوت توسط فرد دیگری مطرح است و یافته‌های پزشکی و مشاهدات در صحنه فوت نیز احتمال و امکان ایجاد این صدمات توسط خود متوفی را تایید نمی‌کند، مشکوک به دگرکشی تلقی می‌گردد.
2 مشکوک به خودکشی: مواردی از مرگ‌های غیرطبیعی که به نظر نمی‌رسد صدمات و آسیب‌های منجر به مگر در اثر حادثه ایجاد شده باشند و امکان ایجاد این صدمات توسط خود متوفی ممکن بوده و یافته‌های پزشکی و مشاهدات صحنه فوت نیز آن را رد نکند مشکوک به خودکشی تلقی می‌گردد.
3 حادثه (اتفاقی): مواردی از مرگ‌های غیرطبیعی که صدمات منجر به مرگ نتیجه حادثه و یا اتفاق به نظر می‌رسد (برق‌گرفتگی، غرق شدگی و ...) و یافته‌های پزشکی و مشاهدات صحنه فوت دخالت عمدی شخص دیگری و یا خود متوفی را مطرح نمی‌نماید به عنوان حادثه تلقی می‌شود.

ارسال نظرات
وکیل آنلاین صفحه خبر

چگونه دادخواست بنویسیم/ دادخواست استرداد جهیزیه

تنظیم دادخواست و شکایت‌نامه امری تخصصی محسوب می‌شود که رعایت اصول آن می‌تواند در نتیجه دعوا موثر باشد. بخش وکیل‌آنلاین در این قسمت نحوه نگارش دادخواست برای انواع دعاوی را آموزش می‌دهد. از آنجا که تنظیم دادخواست حسب مورد می تواند متفاوت باشد. بنابراین ممکن است در یک موضوع واحد از فرم واحدی استفاده نشود و پس مطالب مندرج در این قسمت صرفاً جنبه ارشادی خواهد داشت.
بیشتر بخوانید
آخرین اخبار